Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu świętowało 25-lecie powstania

Przybliżenie bogatej historii działalności Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, misja placówki oraz wyzwania jakie przed sobą stawia na przyszłość, to jedne z głównych punktów uroczystych obchodów 25- lecia. Placówka przy ul. Kościuszki swój jubileusz świętowała 15 grudnia. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele CKZ, zaprzyjaźnionych firm, placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego w Radomiu na czele z Katarzyną Kalinowską, zastępcą prezydenta miasta.

Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Zarzyka, dyrektor CKZ. Gospodarz wspomniał o tym jak ważne jest przygotowanie do zawodu. – Naszą placówkę przez ostatnie 25 lat opuściło wielu uczniów. Dziś są wziętymi fachowcami w swoich dziedzinach – podkreślił Piotr Zarzyka.

Goście zwiedzili obiekt, w którym znajdują się pracownie dydaktyczno- tematyczne a także zobaczyli nowoczesną obrabiarkę CNC, firmy DMG Mori, która trafiła do CKZ specjalnie na jubileusz.

Misją Centrum Kształcenia Zawodowego jest kształcenie zawodowe uczniów i słuchaczy, oraz praktyczna nauka zawodu w oparciu o nowoczesne pracownie i warsztaty. Absolwenci są gotowi do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach z przemysłu metalowego w zakresie: obróbki skrawaniem, informatyczną w zakresie programowania maszyn CNC, automatyki przemysłowej, jak również w branży spawalniczej. Kształtowanie umiejętności i postaw zawodowych umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców.

Centrum Kształcenia Zawodowego jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Posiada Akredytację Programu Kształcenia Zawodowego na szkolenia w zakresie: programowania i obsługi obrabiarek numerycznych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, automatyk.

Centrum od 2005 roku ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzało egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z branży budowlanej jak: wytwarzanie wyrobów stolarskich, wykonywanie robót drogowych, wykonywanie robót malarsko- tapicerskich, wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych, wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

Fotorelację z obchodów 25-lecia CKZ: https://ckz.radom.pl/uroczystosci-25-lecia-powstania-ckz/

Norbert Gut, uczeń Elektronika zdobył srebrny medal w kategorii Instalacje Elektryczne w konkursie World Skills Poland 2021

W dniach 24 – 26 listopada 2021 r. odbył się finał mistrzostw World Skills Poland 2021 w Gdańsku. World Skills to największe międzynarodowe mistrzostwa na świecie, promujące umiejętności zawodowe, w których rywalizuje 85 państw. Norbert Gut – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu wziął udział w trzecim i ostatnim etapie mistrzostw World Skills Poland 2021, jako jeden z sześciu finalistów i zdobył srebrny medal w kategorii Instalacje Elektryczne.

W konkurencji, w której startował uczeń radomskiego Elektronika, należało wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu instalacji elektrycznych oraz instalacji automatyki. Norbert zajmując drugie miejsce w Polsce został „najlepszym z najlepszych” w dziedzinie instalacji elektrycznych i automatyki. Jako wicemistrz Polski został członkiem reprezentacji kraju, który może zastąpić mistrza Polski w mistrzostwach Świata w Shanghaiu.

Link do strony organizatora Skills Poland 2021 z aktualnymi wynikami w kategorii Instalacje Elektryczne: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk-instalacje-elektryczne/

źródło: Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu. Fot. Paweł Wach, Artur Nowocień.

Otwarcie showroomu technologii przemysłu 4.0 na Wydziale Mechanicznym UTH w Radomiu

W ramach Radomskich Dni Techniki na Wydziale Mechanicznym UTH W Radomiu odbyła się konferencja pod hasłem „Biznes i nauka w dobie przemysłu przyszłości”.

Tematyka wystąpień dotyczyła m.in. kompetencji przyszłości w dobie Przemysłu 4.0, trendów rozwojowych oprogramowania CAD/CAE, druku 3D w przemyśle, możliwości finansowania innowacyjnych projektów związanych z transformacją przemysłową. 

Jednym z punktów programu było podpisanie umowy o współpracy uczelni z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz Grupą Azoty. To początek współpracy w zakresie kształcenia dla potrzeb zmieniającego się przemysłu.

Konferencję zakończyło otwarcie showroomu technologii przemysłu 4.0, które będzie miejscem demonstracji takich rozwiązań jak druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, czy rozwiązania predictive maintenance dla studentów, pracowników oraz przedsiębiorców z naszego regionu. 

Uczniowie z Radomia i regionu zdobędą wiedzę praktyczną w laboratoriach uniwersyteckich

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miasto Radom będą współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przy organizacji i promocji Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży. Będą z niego korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych z Radomia i regionu.

W środę, 24 listopada podpisano w tej sprawie umowy, które zdaniem Bogusława Tundziosa kierownika wydziału w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, rozszerzają możliwości uzupełnienia edukacji szkolnej o wiedzę praktyczną, nabywaną w laboratoriach uniwersyteckich pod okiem doświadczonej i fachowej kadry naukowej.

Uczelnię reprezentował  prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor UTH w Radomiu, a ze strony Miasta Radomia umowę podpisywała wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

– Od kilku lat funkcjonuje u nas Uniwersytet Dziecięcy. Z własnych oraz unijnych środków finansujemy ten projekt. Uniwersytet jest taką instytucją, która jest częścią miasta i regionu, w którym funkcjonuje – mówi prof. Sławomir Bukowski, rektor UTH w Radomiu.

W ramach umowy realizowane będą zajęcia laboratoryjne, artystyczne a także wykłady.

Propozycją dla dzieci i młodzieży będą powtórki i przygotowania np. do egzaminu 8-klasisty.

Prof. Elżbieta Sałata, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UTH w Radomiu poinformowała, że nauczyciele językowi uczelni  przygotowali dla młodych ofertę 30-godzinnych kursów językowych, jak również kursów przygotowujących do matury.

Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia podkreśliła  ważność tego typu inicjatyw. To dzięki nim młodzież może się rozwijać.

– Naszym celem jest to, żeby uczniowie wyszli ze swoich naturalnych warunków szkolnych, poznali naukę od strony laboratoryjnej i praktycznej. To dla nas bardzo ważne i kluczowe, bo mamy świadomość, że uczniowie naszych szkół są naturalnym narybkiem uniwersytetu. To również bodziec, który pozwoli nam zatrzymać tych młodych ludzi w Radomiu i regionie radomskim, tę najzdolniejszą młodzież – podkreśliła wiceprezydent Radomia.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny podpisał również umowę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Radomiu. Uczniowie – w ramach podstawy programowej będą brać udział w lekcjach organizowanych w laboratoriach chemicznych radomskiej uczelni.

Podsumowanie Warsztatów dla Doradców Zawodowych w ramach projektu: „Mój zawód – moja przyszłość”

Jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czym zainteresować przyszłego pracodawcę, jak wygląda obecnie rynek pracy i jak będzie się on przedstawiał w przyszłości. To tylko nieliczne z kwestii poruszonych podczas Warsztatów dla Doradców Zawodowych, które miały miejsce 27 października w Zakładzie Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu. Organizatorami spotkania było: Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, Zakład Automatyki KOMBUD S.A.,PMP Poland, DÜRR Poland ,TREND GLASS.

Warsztaty dla doradców zawodowych odbyły się już po raz drugi w ramach projektu  promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód – moja przyszłość”. Wzięło w nich udział ponad 20 doradców zawodowych z radomskich placówek edukacyjnych. Warsztaty poprowadziła Anna Ciesielska- Siek, z sektora HR, firmy Kombud.

O tym jak obecnie wygląda rynek pracy a także prognozach jak będzie on wyglądał w przyszłości, uczestnikom warsztatów opowiedziała Jolanta Pilecka z firmy PMP.

Według specjalistów od HR jednym z czynników kształtujących rynek pracy jest postęp technologiczny i zapotrzebowanie na nowe zawody. Specjaliści zwrócili także uwagę na wieloletnie zaniedbanie w obszarze edukacji zawodowej.

Doradcy zawodowi zapoznali się z przykładami poprawnej i niepoprawnej  rozmowy kwalifikacyjnej. Scenki obrazujące rozmowę osoby ubiegającej się o zatrudnienie z potencjalnym pracodawcą przedstawiły Elżbieta Molenda z firmy DÜRR i Beata Kosior z firmy KOMBUD.

Okazuje się, że ogromne znaczenie podczas rekrutacji ma… pierwsze wrażenie. 33% rekrutowanych wyrabia sobie zdanie na temat kandydata w ciągu pierwszych 90 sekund. Minusowe noty zbierze osoba spóźniona, roztargniona, frywolnie ubrana itp.   

Nie zabrakło praktycznych wskazówek jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna i jak się do niej przygotować.

Monika Gębska z firmy TREND GLASS podpowiedziała jakich pytań potencjalny kandydat może spodziewać się podczas rozmowy o pracę. Warto wśród nich wymienić: oczekiwania co do wynagrodzenia, przebieg dotychczasowej kariery czy też tzw. pytania na inteligencję. 

Doradcy zawodowi i zaproszeni goście zobaczyli jak wygląda laboratorium firmy Kombud, w którym to testowane są nowości z zakresu sterowania ruchem kolejowym.

Uczestników warsztatów odwiedziła Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta miasta Radomia. Podziękowała doradcom, prelegentom i organizatorom przedsięwzięcia oraz wyraziła zadowolenie z współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi, placówkami kształcącymi w systemie zawodowym i radomskimi firmami, wspierającymi kształcenie zawodowe.   

Podsumowaniem warsztatów była ankieta. Pozwoliła ona organizatorom dowiedzieć się jak doradcy oceniają warsztaty, jakie są ich oczekiwania co do kolejnych ich edycji; jak postrzegają możliwość zatrudnienia w branżach, których rozwój widoczny jest w naszym mieście.

Ankietowanym najbardziej spodobała się praktyczna scenka rekrutacyjna, zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu warsztatach, połączonych ze zwiedzaniem lokalnych firm.