MATURA 2020 – wyniki i ranking

Ponad 81,6 procent absolwentów radomskich szkół ponadpodstawowych zdało maturę. To wynik lepszy od średniej krajowej i od średniej w województwie mazowieckim.
 
W Radomiu, w szkołach prowadzonych przez miasto, do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2400 osób.
 
Z liceów i szkół artystycznych najlepiej wypadli absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych, gdzie zdali wszyscy, IV LO im. T. Chałubińskiego i VI LO im. J. Kochanowskiego pozytywny wynik uzyskało ponad 99 procent zdających. Tuż za nimi znalazły się: I LO im. M. Kopernika (97,4%), III LO im. D. Czachowskiego (96,6%), Zespół Szkół Plastycznych (95%) i V LO im. R. Traugutta (90,4%).

Za “Trauguttem” znalazło się II LO im. M. Konopnickiej, gdzie zdawalność wyniosła 87,2 proc. Kolejno: XI LO im. S. Staszica – 74 proc.; XIII LO z oddziałami dwujęzycznymi – 61,5 proc.; XII LO z oddziałami sportowymi – 54,5 proc.; VIII LO im. K.K. Baczyńskiego – 51 proc.; X LO im. S. Konarskiego – 41 proc.

Jeśli zaś chodzi o technika, to najlepiej poszło absolwentom z Zespołu Szkół Elektronicznych (95 proc.) oraz z Zespołu Szkół Technicznych (80,2 proc.). Na trzecim miejscu, znalazł się Zespół Szkół Budowlanych, gdzie maturę zdało 67 proc. Kolejno zdawalność w technikach wygląda następująco: 64,2 proc – Zespół Szkół Ekonomicznych; 54,1 proc. – Zespół Szkół Samochodowych, 54 proc – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich; 43,5 proc. – Zespół Szkół Zawodowych „Hubal” i 37,9 proc. – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że w Radomiu średni wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 53,23 proc., z matematyki – 52,3 proc., a z języka angielskiego, – 69,37 proc. Wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym kształtowały się następująco: język polski – 55,6 proc., matematyka – 28,18 proc., język angielski – 52,36 proc.

 
Gratulujemy wszystkim tegorocznym maturzystom bardzo dobrego wyniku i życzymy sukcesów na kolejnych etapach edukacji

Rekrutacja 2020 na kierunek OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (CNC)

Skończyłeś szkołę podstawową i zastanawiasz się, jaką wybrać dalszą ścieżkę kształcenia ?

Chcesz mieć dobry zawód, a w przyszłości dobrze płatną pracę?

Aplikuj na kierunek operator obrabiarek skrawających (CNC) w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu nr 1 lub Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala” w Radomiu.

Dobry zawód, to dobry start w dorosłe życie !

Nabór trwa do 10 lipca

Szczegóły znajdują się na stronach szkół:

https://www.zst-radom.edu.pl/index.php/2020/06/16/rekrutacja-do-zespolu-szkol-technicznych-w-radomiu/

http://www.hubal.radom.pl/

Radomscy przedsiębiorcy zainteresowani przyjmowaniem uczniów

Radomskie firmy pomimo spowolnienia gospodarczego oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie przerywają działalności i są zainteresowane kontynuacją programu kształcenia dualnego.

Kształcenie dualne to projekt, który powstał w 2016r. z inicjatywy radomskich firm z branży metalowej, Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W ramach tego projektu szkolne zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy.

Obecnie trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021, które uwzględniają obwiązujące zasady reżimu sanitarnego.

Przedsiębiorcy, zaangażowani w ten projekt podkreślają zalety tego modelu szkolnictwa zawodowego, który pozwala dostarczyć właściwych kompetencji uczniom w nowoczesnym środowisku pracy i jest korzystny dla obu stron: uczniów oraz pracodawców.

Jest to doskonała forma przygotowania przyszłego pracownika do zawodu, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, szkól jak i potencjalnych pracodawców.”

Do tej pory z programu kształcenia dualnego skorzystały setki uczniów z radomskich szkół technicznych, którzy odbywają zajęcia praktyczne w kilkunastu firmach na terenie Radomia.

KONKURS “E-sej about economy” Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Prospekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, która specjalizuje się w promowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ogłasza KONKURS !!!
Konkurs nosi nazwę „E-sej about economy” i ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Konkurs polega na napisaniu krótkiego eseju na dwa tematy do wyboru:

• Pozytywne skutki kryzysów gospodarczych
• Wpływ powszechnego dostępu do internetu na rynek pracy.

Termin składania prac do 31 maja 2020.

Procedura przebiegu konkursu odbywa się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wszystkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:

https://www.prospekt.org.pl/konkurs

SMARTY Przemysł 4.0 – Raport

Raport uwzględnia siedem technologii cyfrowych, wybranych jako reprezentatywne pod względem ich wpływu oraz potencjału rozwojowego w perspektywie średniookresowej, takich jak IoT, blockchain, rzeczywistość wirtualna czy sztuczna inteligencja. 
To technologie, które wdrażane z myślą pozytywnym wpływie społecznym mogą przyspieszyć postęp w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju o średnio 22% 

Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają bezpośredni wpływ na 103 spośród 169 wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju.

https://youtu.be/EKqXKNiwP7w

AKCJA POMOCY LOKALNYM SZPITALOM RADOMSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pan Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej w liście skierowanym do przedsiębiorców i ludzi dobrej woli zwrócił się z apelem o pomoc dla radomskich szpitali, które z powodu epidemii COVID-19 znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, brakuje im szczególnie środków ochrony m.in. masek ochronnych, kombinezonów, gogli. 

Szczegóły akcji znajdują się na stronie

https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/akcja-pomocy-lokalnym-szpitalom

Pomoc dla radomskich przedsiębiorców w związku z wirusem COVID-19

Umorzenie płatności lokalnych podatków i czynszów – to podstawa skierowanego do radomskich przedsiębiorców programu “Bezpieczne miejsca pracy”.

Procedura ubiegania się o pomoc będzie maksymalnie uproszona i odbywała się na indywidualny wniosek przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców to:
👉 Umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu na indywidualny wniosek przedsiębiorcy;
👉 Odroczenie/umorzenie płatności czynszu najmu lokali, w których gmina jest właścicielem;
👉 Odroczenie płatności za wodę.

Szczegóły: http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11402

Platforma #AntywirusBiznes

Akcja ma charakter regionalny i skierowana jest do przedsiębiorców zlokalizowanych na Południu Mazowsza. Liczymy na duże zaangażowanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ale także na inne firmy, które będą chciały podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/-antywirusbiznesu

Pierwsze spotkanie władz miasta i uczelni z radomskimi przedsiębiorcami ws. organizacji DNIA INŻYNIERA – MÓJ ZAWÓD MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Rozpoczęły się przygotowania do Dnia Inżyniera – Mój Zawód Moja Przyszłość – wydarzenia, które organizowane jest przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu razem z Urzędem Miejskim w Radomiu. Dzisiejsze spotkanie z przedsiębiorcami na Wydziale Mechanicznym z ramienia Urzędu Miasta otworzyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, natomiast wydarzenie szeroko omówił gospodarz spotkania i przyszłego wydarzenia – pan dr inż. Krzysztof Olejarczyk – Prodziekan Wydziału Mechanicznego UTH Radom. Wydarzenie zaplanowane jest na 2 kwietnia2020 roku i odbędzie się w budynku głównym Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54.  Celem imprezy pt.: Dzień Inżyniera – Mój Zawód Moja Przyszłość  jest przybliżenie uczniom szkół ponadpodstawowych branżowych i liceów ogólnokształcących możliwości studiowania na wydziałach technicznych Uniwersytetu oraz pokazanie ścieżki kariery w radomskich firmach.