KONKURS “E-sej about economy” Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Prospekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, która specjalizuje się w promowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ogłasza KONKURS !!!
Konkurs nosi nazwę „E-sej about economy” i ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Konkurs polega na napisaniu krótkiego eseju na dwa tematy do wyboru:

• Pozytywne skutki kryzysów gospodarczych
• Wpływ powszechnego dostępu do internetu na rynek pracy.

Termin składania prac do 31 maja 2020.

Procedura przebiegu konkursu odbywa się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wszystkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:

https://www.prospekt.org.pl/konkurs

SMARTY Przemysł 4.0 – Raport

Raport uwzględnia siedem technologii cyfrowych, wybranych jako reprezentatywne pod względem ich wpływu oraz potencjału rozwojowego w perspektywie średniookresowej, takich jak IoT, blockchain, rzeczywistość wirtualna czy sztuczna inteligencja. 
To technologie, które wdrażane z myślą pozytywnym wpływie społecznym mogą przyspieszyć postęp w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju o średnio 22% 

Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają bezpośredni wpływ na 103 spośród 169 wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju.

https://youtu.be/EKqXKNiwP7w

AKCJA POMOCY LOKALNYM SZPITALOM RADOMSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pan Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej w liście skierowanym do przedsiębiorców i ludzi dobrej woli zwrócił się z apelem o pomoc dla radomskich szpitali, które z powodu epidemii COVID-19 znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, brakuje im szczególnie środków ochrony m.in. masek ochronnych, kombinezonów, gogli. 

Szczegóły akcji znajdują się na stronie

https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/akcja-pomocy-lokalnym-szpitalom

Pomoc dla radomskich przedsiębiorców w związku z wirusem COVID-19

Umorzenie płatności lokalnych podatków i czynszów – to podstawa skierowanego do radomskich przedsiębiorców programu “Bezpieczne miejsca pracy”.

Procedura ubiegania się o pomoc będzie maksymalnie uproszona i odbywała się na indywidualny wniosek przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców to:
👉 Umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu na indywidualny wniosek przedsiębiorcy;
👉 Odroczenie/umorzenie płatności czynszu najmu lokali, w których gmina jest właścicielem;
👉 Odroczenie płatności za wodę.

Szczegóły: http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11402

Platforma #AntywirusBiznes

Akcja ma charakter regionalny i skierowana jest do przedsiębiorców zlokalizowanych na Południu Mazowsza. Liczymy na duże zaangażowanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ale także na inne firmy, które będą chciały podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/-antywirusbiznesu

Pierwsze spotkanie władz miasta i uczelni z radomskimi przedsiębiorcami ws. organizacji DNIA INŻYNIERA – MÓJ ZAWÓD MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Rozpoczęły się przygotowania do Dnia Inżyniera – Mój Zawód Moja Przyszłość – wydarzenia, które organizowane jest przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu razem z Urzędem Miejskim w Radomiu. Dzisiejsze spotkanie z przedsiębiorcami na Wydziale Mechanicznym z ramienia Urzędu Miasta otworzyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, natomiast wydarzenie szeroko omówił gospodarz spotkania i przyszłego wydarzenia – pan dr inż. Krzysztof Olejarczyk – Prodziekan Wydziału Mechanicznego UTH Radom. Wydarzenie zaplanowane jest na 2 kwietnia2020 roku i odbędzie się w budynku głównym Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54.  Celem imprezy pt.: Dzień Inżyniera – Mój Zawód Moja Przyszłość  jest przybliżenie uczniom szkół ponadpodstawowych branżowych i liceów ogólnokształcących możliwości studiowania na wydziałach technicznych Uniwersytetu oraz pokazanie ścieżki kariery w radomskich firmach.

Spotkanie promujące kształcenie zawodowe w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu

W odpowiedzi na zaproszenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu odbyło się spotkanie z przeszło 50 uczniami w ramach promocji kształcenia zawodowego i realizacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”. Na spotkaniu rozmawiano o gospodarczej stronie Radomia i jego możliwościach w zakresie rozwoju ścieżki kariery młodych Radomian. Prelegentami byli: pan Janusz Trojanowski – prezes firmy GGG , pani Aneta Mikulska – adiunkt Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i pan Krzysztof Turek – kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Nowa firma w zespole zawodowcyradom.pl – Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu Imperial Brands, który działa na ponad 160 rynkach świata. Firma zatrudnia w Radomiu 850 pracowników, stawiając przede wszystkim na stabilność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki pracy. Nagrody takie jak Top Employer – otrzymany już siódmy rok z rzędu – potwierdzają wysokie standardy zatrudnienia. Spółka podejmuje również aktywne działania na rzecz szkolenia oraz pozyskiwania przyszłych kadr. Przykładem może być współpraca z Zespołem Szkół Elektronicznych w Radomiu w ramach kształcenia dualnego lub kierowany do studentów płatny program stażowy „Imperial Way to Start”.
Więcej informacji o rozwoju zawodowym w Imperial Tobacco można znaleźć na stronie https://imperial-tobacco.pl/kariera/

Zakończenie spotkań z rodzicami ośmioklasistów radomskich szkół podstawowych w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

W styczniu i lutym 2020 roku pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej wraz z radomskimi przedsiębiorcami spotkali się z  rodzicami uczniów klas ósmych radomskich szkół podstawowych. W 24 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 rodziców. Celem spotkań było zaprezentowanie potrzeb radomskiego rynku pracy oraz oferty edukacyjnej radomskich szkół zawodowych. Zaangażowane w projekt zarówno pod względem organizacyjnym i merytorycznym były następujące firmy:  GGG, KPS FOOD, RADMOT, Fogiel&Fogiel, Tech-project, Easy Robots, MRsolutions, Supron3, Radmomskie Centrum Innowacji i Technologii.