Spotkanie promujące kształcenie zawodowe w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu

W odpowiedzi na zaproszenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu odbyło się spotkanie z przeszło 50 uczniami w ramach promocji kształcenia zawodowego i realizacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”. Na spotkaniu rozmawiano o gospodarczej stronie Radomia i jego możliwościach w zakresie rozwoju ścieżki kariery młodych Radomian. Prelegentami byli: pan Janusz Trojanowski – prezes firmy GGG , pani Aneta Mikulska – adiunkt Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i pan Krzysztof Turek – kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Nowa firma w zespole zawodowcyradom.pl – Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu Imperial Brands, który działa na ponad 160 rynkach świata. Firma zatrudnia w Radomiu 850 pracowników, stawiając przede wszystkim na stabilność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki pracy. Nagrody takie jak Top Employer – otrzymany już siódmy rok z rzędu – potwierdzają wysokie standardy zatrudnienia. Spółka podejmuje również aktywne działania na rzecz szkolenia oraz pozyskiwania przyszłych kadr. Przykładem może być współpraca z Zespołem Szkół Elektronicznych w Radomiu w ramach kształcenia dualnego lub kierowany do studentów płatny program stażowy „Imperial Way to Start”.
Więcej informacji o rozwoju zawodowym w Imperial Tobacco można znaleźć na stronie https://imperial-tobacco.pl/kariera/

Zakończenie spotkań z rodzicami ośmioklasistów radomskich szkół podstawowych w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

W styczniu i lutym 2020 roku pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej wraz z radomskimi przedsiębiorcami spotkali się z  rodzicami uczniów klas ósmych radomskich szkół podstawowych. W 24 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 rodziców. Celem spotkań było zaprezentowanie potrzeb radomskiego rynku pracy oraz oferty edukacyjnej radomskich szkół zawodowych. Zaangażowane w projekt zarówno pod względem organizacyjnym i merytorycznym były następujące firmy:  GGG, KPS FOOD, RADMOT, Fogiel&Fogiel, Tech-project, Easy Robots, MRsolutions, Supron3, Radmomskie Centrum Innowacji i Technologii. 

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu “Mój zawód – moja przyszłość”

Podsumowanie dotychczasowych działań, a także plany na przyszłość w kierunku strategii promocji kształcenia zawodowego oraz etapy realizacji strategii marketingowej projektu zawodowcyradom  to tematy przewodnie  spotkania, które odbyło się 6 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej i Michał Rdzanek – właściciel firmy MRsolutions przedstawili koncepcje i perspektywy dalszych kroków w kierunku rozwoju projektu “MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli firm i instytucji zaangażowanych w projekt. Wspólnie ustalono, iż w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 będą w komunikacji z uczniami i rodzicami będą wykorzystywane dwa kanały: Internet i media społecznościowe oraz wizyty w szkołach i firmach.  Dziękujemy wszystkim za przybycie, merytoryczną dyskusję i cenne uwagi.

 

Podsumowanie spotkań w zespołach szkół ponadpodstawowych z terenu byłego województwa radomskiego w ramach projektu “MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Od  grudnia 2019 do lutego 2020 w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, przedstawiciele radomskich firm i wydziałów technicznych UTH Radom prowadzili szeroką kampanię promującą kształcenie zawodowe w 14 zespołach szkół ponadpodstawowych w 12 miastach na terenie byłego województwa radomskiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec -Grójec w Grójcu;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Iłży;
 • Zespół Szkół nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach;
 • Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach;
 • Zespół Szkół nr. 1 im Jana Pawła II w Przysusze;
 • Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Domańskiego w Siennie;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku;
 • Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

W 25 spotkaniach wzięło udział ponad 1100 uczniów przedostatnich klas technikum i branżowych I stopnia.

Firmy, które zaangażowały się w projekt:

 • Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.
 • RADWAG Wagi Elektroniczne
 • KPS FOOD Sp. z o.o.
 • QFG Sp. z o.o.
 • DÜRR Poland Sp. z o.o.
 • PRONAR Sp. z o.o.
 • PMP Poland Sp. z o.o.

Zaangażowane w projekt  wydziały Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu:

 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Transportu, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów oraz przedstawieniu przez nich w ciekawy i pozytywny sposób obrazu Radomia uczniowie mieli okazję poznać możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w naszym mieście. Zaprezentowaliśmy nie tylko potrzeby radomskiego rynku pracy , ale również ofertę edukacyjną i kulturalną miasta.

Warsztaty dla doradców zawodowych “REKRUTACJA – WPROWADZENIE”

W ramach realizacji projektu promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód – moja przyszłość” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu wspólnie z radomskimi firmami: KPS Food i TREND GLASS 23 stycznia 2020 roku zorganizowało pierwszy z serii warsztat dla doradców zawodowych pt.: „Rekrutacja – wprowadzenie”. Wydarzenie miało na celu zapoznanie doradców z procesami produkcji w firmach oraz najnowszymi narzędziami i zasadami stosowanymi w procesie rekrutacji. W warsztatach wzięło udział 26 doradców zawodowych z 18 radomskich szkół podstawowych i 8 radomskich szkół ponadpodstawowych.

W pierwszej kolejności uczestnicy warsztatów odwiedzili firmę KPS Food gdzie zostali powitani przez prezesa firmy – pana Jarosława Krzyżanowskiego, a następnie zwiedzili park produkcyjny firmy.

Część warsztatowa odbyła się w siedzibie firmy TREND GLASS, gdzie prelegenci: pani Izabela Mikulska – Pysiak – senior branch manager (Randstad Polska) i  pan Michał Kaleta – dyrektor operacyjny (Trend Glass) w interesujący sposób przedstawili jak wygląda obecnie rynek pracy i jak będzie on się przedstawiał w przyszłości oraz zobrazowali kandydata do pracy – 2020+. Pani Magdalena Garbacz z firmy Durr szczegółowo omówiła jakie elementy powinno zawierać profesjonalne CV, a pani Jolanta Pilecka z firmy PMP przedstawiła szerokie spectrum narzędzi do skutecznego poszukiwania pracy.

Gospodarzem i koordynatorem warsztatów był pan Michał Kaleta – dyrektor operacyjny w firmie TREND GLASS, który po części networkingowej zorganizował wycieczkę po firmie dla wszystkich uczestników warsztatów.

Podsumowanie wizyt w radomskich szkołach ponadpodstawowych w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość”

Projekt, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego wynika z zapotrzebowania radomskich firm. Obecnie praktycznie w każdej branży zatrudnienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach stanowi wyzwanie. W odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców od początku roku szklonego 2019/2020 realizowana jest strategia, która zakłada wiele działań mających na celu promocję kształcenia zawodowego. Jednym z nich są spotkania przedstawicieli firm z uczniami szkół ponadpodstawowych.
Odwiedziliśmy 9 szkół zawodowych i 7 liceów ogólnokształcących. W 21 spotkaniach wzięło udział przeszło 1000 uczniów. Przedstawiliśmy młodym ludziom Radom jako znakomite miasto do rozwoju osobistego i budowy kariery zawodowej. Podobne spotkania obecnie odbywają się z uczniami szkół zawodowych z terenu byłego województwa radomskiego.
Firmy, które wzięły udział w spotkaniach z uczniami: Durr Poland, Easy Robots, Fogiel&Fogiel, GGG, KPS Food, Mlekpol, PMP Poland, Pronar, QFG, REDAR, Roboplast, Przedsiębiorstwo Transportowe STĘPIEŃ, Zakłady Automatyki KOMBUD.
Strategia promocji kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020 oprócz spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych zawiera również między innymi: spotkania z rodzicami uczniów szkół podstawowych, kampanię w mediach społecznościowych, wizyty doradców zawodowych i uczniów w firmach. Wydarzeniem, które rozpoczęło realizację projektu „Mój Zawód – Moja przyszłość” w bieżącym roku szklonym był I Radomski Festiwal Kariery.

Spotkania w radomskich szkołach ponadpodstawowych w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

Zgodnie z założeniami strategii promocji kształcenia zawodowego 2019/2020 w drugiej połowie listopada br. rozpoczęliśmy serię spotkań z uczniami radomskich szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja potencjału gospodarczego Radomia oraz przedstawienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, która odpowiada na zapotrzebowania radomskich pracodawców.

Do tej pory spotkania odbyły w: II LO im. M. Konopnickiej, X LO im. S. Konarskiego, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Zespole Szkół Samochodowych. Firmy, które wzięły udział w spotkaniach to: Durr Poland, Zakłady Automatyki KOMBUD SA., Pronar i Stępień.

I Radomski Festiwal Kariery 2019 – podsumowanie

W spotkaniu uczestniczyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz wszyscy przedstawiciele firm, szkół zawodowych wraz z uczniami, którzy byli wystawcami, inicjatorami warsztatów mocno zaangażowanymi w realizację i zachowanie porządku w trakcie trwania wydarzenia.
W imieniu pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia wręczyła podziękowania 30 radomskim firmom , 9 szkołom zawodowym i 37 uczniom za udział i zaangażowanie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Radomia poprzez promocję szkolnictwa zawodowego oraz radomskich firm na I Radomskim Festiwalu Kariery 2019, który odbył się w dniu 23 października 2019r. w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Szkołom i uczniom wraz z podziękowaniami wręczono vouchery na badanie określające najważniejsze silne strony i talenty osobiste TalentReflect firmy Westhill, o łącznej wartości 15 tys. zł
DZIĘKUJEMY panu Januszowi Trojanowskiemu – Prezesowi firmy GGG sp. z o.o. za zabranie głosu na spotkaniu i za pozytywną wypowiedź skierowaną pod adresem organizatorów wydarzenia – Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNEJ EDYCJI RADOMSKIEGO FESTIWALU KARIERY

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY 2019 - 23 PAŹDZIERNIK 2019

Posted by Invest in Radom on Thursday, October 24, 2019

I Radomski Festiwal Kariery 2019

“Chcemy odczarować radomski rynek, radomską gospodarkę i pokazać młodzieży, że w Radomiu są firmy, które mogą zaoferować doskonałą ścieżkę kariery zawodowej. Jestem przekonana, że rezultatem festiwalu będzie mądra decyzja, przed którą stoją uczniowie ósmych klas szkół podstawowych” – mówiła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia

Podczas Festiwalu swoje oferty kształcenia przedstawiły też radomskie
szkoły zawodowe. Wiceprezydent Karol Semik przypomniał, że już teraz
oferta radomskich szkół technicznych cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Naukę w tego typu szkołach wybiera około 60 procent
wcześniej absolwentów gimnazjów, a teraz gimnazjów i szkół podstawowych.

“Ma to podłoże związane z naszą współpracą z pracodawcami. W
skali kraju jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o system kształcenia
dualnego. W tym roku mamy już pierwszych absolwentów. Myślę, że to co
już udało się zrobić jest gwarancją, że ten system będzie trwał i będzie
dobrze dostosowany do rynku pracy” – ocenił pan Karol Semik – Zastępca
Prezydenta Miasta Radomia.

Zdaniem prezesa Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Łukasza Białczaka system
kształcenia dualnego, który łączy zdobywanie wiedzy w szkole z
praktyczną nauką zawodu u pracodawcy to bardzo dobre rozwiązanie, które
powinno być rozwijane.
“Współpraca pomiędzy miastem,
przedsiębiorcami i szkołami jest wzorowa. Efektem jest to, że absolwenci
szkół ponadpodstawowych natychmiast znajdują pracę i są do niej bardzo
dobrze przygotowani” – podkreślił pan Łukasz Białczak.

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY zorganizowało Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej, Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. DZIĘKUJEMY wszystkim wystawcom – radomskim firmom i szkołom zawodowym za ogromne zaangażowanie w organizację i przygotowanie wszystkich atrakcji w postaci pokazów i warsztatów, które wręcz porwały odwiedzających uczniów i przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY 2019 – 23 PAŹDZIERNIK 2019

Opublikowany przez Invest in Radom Czwartek, 24 października 2019