Kształcenie dualne w nowym roku szkolnym

Uczniowie już w nowych warunkach, przystosowanych do reżimu sanitarnego z zachowaniem niezbędnych procedur kontynuują przygotowanie zawodowe bezpośrednio w radomskich przedsiębiorstwach.

W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów, którzy kontynuują kształcenie dualne wynosi: 174.

Liczba nowych uczniów, którzy postanowili od pierwszej klasy dołączyć do tego grona wynosi: 36.

Od II semestru ilość uczniów objętych kształceniem dualnym ma ulec zwiększeniu.

Pomimo panującej pandemii COVID-19, licznych ograniczeń z nią związanych jak również spowolnienia gospodarczego, radomscy przedsiębiorcy zrzeszeni głównie w Izbie Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej niezmiennie deklarują chęć przyjęcia nowych uczniów na praktyki.

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu w porozumieniu z Izbą Przemysłowo Handlową Ziemi Radomskiej nieustannie wspiera wszelkie działania mające na celu powiększenie liczby podmiotów i uczniów zainteresowanych tą formą zdobywania praktycznej wiedzy.

Pierwsze po wakacjach spotkanie przedstawicieli branży metalowej – 25.08.2020

25 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu Nohil Novi w Radomiu odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie branży metalowej oraz Radomskiego Klastra Metalowego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm reprezentujących branżę metalową, dyrektorzy szkół zawodowych oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Głównym tematem spotkania było kształcenie dualne. Kształceniem dualnym są objęte klasy branżowe I stopnia o specjalności operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala” w Radomiu oraz w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki.
To już piąty rocznik młodzieży, który rozpocznie w nadchodzącym roku szkolnym naukę w takim systemie.
Spotkanie było też okazją do podziękowania za dotychczasową owocną współpracę z Izbą Przemysłowo Handlową Ziemi Radomskiej i firmami branży metalowej wieloletniej dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Hubala Pani Beacie Jasek, która od września br. odchodzi na emeryturę

 

REKRUTACJA 2020 – zakończenie naboru do szkół ponadpodstawowych

Zakończył się, prowadzony drogą elektroniczną, nabór do radomskich szkół ponadpodstawowych. Minął już termin, w którym uczniowie zakwalifikowani mieli potwierdzić wolę uczęszczania do poszczególnych placówek. Dziś zostały opublikowane listy przyjętych na rok szkolny 2020/2021. Łącznie radomskie szkoły przyjęły 2727 uczniów, w tym: do liceów ogólnokształcących – 1311 uczniów (48,1 % wszystkich przyjętych), do techników 1104 uczniów (40,5 %) i do szkół branżowych I stopnia – 312 uczniów (11,4 %). – To kolejny rok, kiedy ponad połowa ogólnej liczby kandydatów wybrała naukę w szkołach zawodowych. Pozytywna tendencja została podtrzymana. Rekrutacja najlepiej wypadła w liceach o numerach od I do V oraz w XI LO im. S. Staszica. Jeśli zaś chodzi o szkoły techniczne, to najwięcej kandydatów starało się o przyjęcie do techników: w Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół Technicznych.

Po zakończeniu naboru prowadzonego w systemie elektronicznym szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze wolnymi miejscami. W liceach jest ich – 193, w technikach – 173 i szkołach branżowych – 108 wolnych miejsc. Jednocześnie pozostało 159 osób, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze szkół. – To przede wszystkim uczniowie, którzy wybrali najbardziej oblegane szkoły, a uzyskali zbyt małą liczbę punktów lub wybrali tylko jedną szkołę. Od jutra w systemie będzie widoczny wykaz wszystkich wolnych miejsc. Uczniowie, którzy jeszcze nigdzie nie zostali przyjęci będą mogli składać dokumenty w wybranych szkołach. O ich przyjęciu będą decydowali dyrektorzy placówek.

Wszelkie statystyki dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych szkołach będą ogólnodostępne na stronie www.oswiatawradomiu.pl – Nabory – Aplikacja Nabory do szkół ponadpodstawowych.

 

REKRUTACJA 2020 – ogłoszono listy kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Wczoraj we wszystkich szkołach ponadpodstawowych zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021. To łącznie 2984 osoby, spośród których 1421 będzie uczęszczało do liceów ogólnokształcących (48% zakwalifikowanych), 1220 – do techników (41%) oraz 343 – do szkół branżowych I stopnia (11 %).
 
Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia do godz. 14.00.
 
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostali przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły po 19 sierpnia. Wówczas szkoły, w których nie otworzono oddziałów z powodu braku chętnych będą miały możliwość ich utworzenia.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie
 
 

MATURA 2020 – wyniki i ranking

Ponad 81,6 procent absolwentów radomskich szkół ponadpodstawowych zdało maturę. To wynik lepszy od średniej krajowej i od średniej w województwie mazowieckim.
 
W Radomiu, w szkołach prowadzonych przez miasto, do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2400 osób.
 
Z liceów i szkół artystycznych najlepiej wypadli absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych, gdzie zdali wszyscy, IV LO im. T. Chałubińskiego i VI LO im. J. Kochanowskiego pozytywny wynik uzyskało ponad 99 procent zdających. Tuż za nimi znalazły się: I LO im. M. Kopernika (97,4%), III LO im. D. Czachowskiego (96,6%), Zespół Szkół Plastycznych (95%) i V LO im. R. Traugutta (90,4%).

Za “Trauguttem” znalazło się II LO im. M. Konopnickiej, gdzie zdawalność wyniosła 87,2 proc. Kolejno: XI LO im. S. Staszica – 74 proc.; XIII LO z oddziałami dwujęzycznymi – 61,5 proc.; XII LO z oddziałami sportowymi – 54,5 proc.; VIII LO im. K.K. Baczyńskiego – 51 proc.; X LO im. S. Konarskiego – 41 proc.

Jeśli zaś chodzi o technika, to najlepiej poszło absolwentom z Zespołu Szkół Elektronicznych (95 proc.) oraz z Zespołu Szkół Technicznych (80,2 proc.). Na trzecim miejscu, znalazł się Zespół Szkół Budowlanych, gdzie maturę zdało 67 proc. Kolejno zdawalność w technikach wygląda następująco: 64,2 proc – Zespół Szkół Ekonomicznych; 54,1 proc. – Zespół Szkół Samochodowych, 54 proc – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich; 43,5 proc. – Zespół Szkół Zawodowych „Hubal” i 37,9 proc. – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że w Radomiu średni wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 53,23 proc., z matematyki – 52,3 proc., a z języka angielskiego, – 69,37 proc. Wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym kształtowały się następująco: język polski – 55,6 proc., matematyka – 28,18 proc., język angielski – 52,36 proc.

 
Gratulujemy wszystkim tegorocznym maturzystom bardzo dobrego wyniku i życzymy sukcesów na kolejnych etapach edukacji

Rekrutacja 2020 na kierunek OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (CNC)

Skończyłeś szkołę podstawową i zastanawiasz się, jaką wybrać dalszą ścieżkę kształcenia ?

Chcesz mieć dobry zawód, a w przyszłości dobrze płatną pracę?

Aplikuj na kierunek operator obrabiarek skrawających (CNC) w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu nr 1 lub Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala” w Radomiu.

Dobry zawód, to dobry start w dorosłe życie !

Nabór trwa do 10 lipca

Szczegóły znajdują się na stronach szkół:

https://www.zst-radom.edu.pl/index.php/2020/06/16/rekrutacja-do-zespolu-szkol-technicznych-w-radomiu/

http://www.hubal.radom.pl/

Radomscy przedsiębiorcy zainteresowani przyjmowaniem uczniów

Radomskie firmy pomimo spowolnienia gospodarczego oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie przerywają działalności i są zainteresowane kontynuacją programu kształcenia dualnego.

Kształcenie dualne to projekt, który powstał w 2016r. z inicjatywy radomskich firm z branży metalowej, Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W ramach tego projektu szkolne zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy.

Obecnie trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021, które uwzględniają obwiązujące zasady reżimu sanitarnego.

Przedsiębiorcy, zaangażowani w ten projekt podkreślają zalety tego modelu szkolnictwa zawodowego, który pozwala dostarczyć właściwych kompetencji uczniom w nowoczesnym środowisku pracy i jest korzystny dla obu stron: uczniów oraz pracodawców.

Jest to doskonała forma przygotowania przyszłego pracownika do zawodu, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, szkól jak i potencjalnych pracodawców.”

Do tej pory z programu kształcenia dualnego skorzystały setki uczniów z radomskich szkół technicznych, którzy odbywają zajęcia praktyczne w kilkunastu firmach na terenie Radomia.

KONKURS “E-sej about economy” Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Prospekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, która specjalizuje się w promowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ogłasza KONKURS !!!
Konkurs nosi nazwę „E-sej about economy” i ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Konkurs polega na napisaniu krótkiego eseju na dwa tematy do wyboru:

• Pozytywne skutki kryzysów gospodarczych
• Wpływ powszechnego dostępu do internetu na rynek pracy.

Termin składania prac do 31 maja 2020.

Procedura przebiegu konkursu odbywa się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wszystkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:

https://www.prospekt.org.pl/konkurs

SMARTY Przemysł 4.0 – Raport

Raport uwzględnia siedem technologii cyfrowych, wybranych jako reprezentatywne pod względem ich wpływu oraz potencjału rozwojowego w perspektywie średniookresowej, takich jak IoT, blockchain, rzeczywistość wirtualna czy sztuczna inteligencja. 
To technologie, które wdrażane z myślą pozytywnym wpływie społecznym mogą przyspieszyć postęp w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju o średnio 22% 

Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają bezpośredni wpływ na 103 spośród 169 wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju.

https://youtu.be/EKqXKNiwP7w