Spotkanie promujące kształcenie zawodowe w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu

26 lutego 2020r. w ramach projektu "Mój zawód moja przyszłość" pracownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, prezes wiodącej firmy na rynku radomskim oraz przedstawicielka Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odwiedzili i poprowadzili spotkanie w radomskim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.

W odpowiedzi na zaproszenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu odbyło się spotkanie z przeszło 50 uczniami w ramach promocji kształcenia zawodowego i realizacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”. Na spotkaniu rozmawiano o gospodarczej stronie Radomia i jego możliwościach w zakresie rozwoju ścieżki kariery młodych Radomian. Prelegentami byli: pan Janusz Trojanowski – prezes firmy GGG , pani Aneta Mikulska – adiunkt Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i pan Krzysztof Turek – kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Zobacz podobne aktualności