dla PRACODAWCÓW

STREFA PRACODAWCY​

Twoja firma dynamicznie się rozwija?
Rosną zamówienia, a Ty borykasz się z niedoborem pracowników?

Rozpocznij współpracę z radomskimi szkołami zawodowymi i zainwestuj w wykwalifikowane kadry!

Poszukujesz inżynierów, z którymi wspólnie wdrożycie w firmie założenia przemysłu 4.0?

W radomskich szkołach branżowych oraz na wydziałach technicznych Radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego kształcą się młodzi ludzie w wielu specjalnościach. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat oferty szkół branżowych kliknij tutaj. Szczegółowych informacji dotyczących kierunków kształcenia na UTH udziela Centralny Punkt Informacji oraz poszczególne wydziały uczelni.

W kształceniu dualnym nauka praktyczna odbywa się w realnych warunkach pracy, w zakładzie współpracującym ze szkołą, pod okiem doświadczonego pracownika. W pierwszej klasie jest to jeden dzień zajęć, w drugiej i trzeciej – dwa dni w tygodniu.

W program kształcenia dualnego zaangażowanych jest obecnie ponad 20 firm, głównie z branży metalowej.
W części przedsiębiorstw prowadzona jest praktyczna nauka zawodu, a pozostałe z nich wspierają program poprzez np. finansowanie wyprawek dla praktykantów (odzież robocza, podręczniki, itp.).

Dostępne są również inne formy współpracy z radomskimi szkołami, aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z odpowiednią placówką.

Absolwent ma w dalszym ciągu wybór: rozpocząć pracę lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia,
a po maturze rozpocząć studia na wybranej uczelni.

Jak dołączyć do programu?

Przedsiębiorca zainteresowany dołączeniem do programu kształcenia dualnego powinien:

– Sprawdzić listę zawodów, w których młodzież kształci się w radomskich szkołach.

– Skontaktować się z osobą odpowiedzialną w danej szkole za kształcenie praktyczne.

– Po ustaleniu warunków współpracy podpisać z dyrekcją szkoły umowę ws. przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu.

– Po zakończeniu naboru na kolejny rok szkolny ustalić, wspólnie z dyrekcją szkoły, liczbę uczniów, którzy będą przyjęci na zajęcia praktyczne w zakładzie.

Korzyści

Masz pytania?

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Jeśli nie znajdujesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie przejdź do podstrony FAQ.

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.

Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

Nie. Uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór: związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.

Tak. Uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.

Nie. Praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.