XIX Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych

We wtorek 19 marca w kamienicy Deskurów odbyły się XIX Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych. Dla tegorocznych maturzystów była to okazja żeby poznać ofertę szkół wyższych. Wśród wystawców nie zabrakło radomskich uczelni, dla których targi są kolejną szansą na promocję oferty kształcenia wśród młodych radomian.

Projekt „Mój zawód, moja przyszłość”

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora po raz kolejny realizuje projekt „Mój zawód, moja przyszłość” – promujący kształcenie zawodowe wśród maturzystów we współpracy z Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomskimi przedsiębiorstwami.
W dniu 07 marca br. gościliśmy w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu. Towarzyszyli nam dziekani radomskiego uniwersytetu oraz przedstawiciele spółek PMP oraz Dürr Poland. Zaangażowanie dyrekcji szkoły i nauczycieli pozwoliło dotrzeć z informacjami o możliwościach rozwoju kompetencji i zatrudnienia w naszym mieście do około 150 maturzystów.

Mój zawód, moja przyszłość – promocja kształcenia zawodowego wśród maturzystów – edycja 2024

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomskimi przedsiębiorstwami w marcu br. rozpoczął kontynuację realizacji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów.
Podczas spotkań w radomskich szkołach i zlokalizowanych w regionie radomskim staramy się pokazać maturzystom, że warto pozostać w Radomiu, kontynuować naukę na kierunkach technicznych Uniwersytetu Radomskiego oraz podjąć pracę w dobrze prosperujących lokalnych firmach. Staramy się zobrazować młodzieży, jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna, a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta oraz wymienić prężnie działające firmy ze wskazaniem profilu ich działalności. Za nami już pierwsze udane wizytacje w szkołach.

Uniwersytet Radomski otworzył Centrum Technologii Cyfrowych

We wtorek 9 stycznia 2024 r. otwarte zostało Centrum Technologii Cyfrowych na Wydziale Mechanicznym naszego Uniwersytetu. Centrum dedykowane jest przede wszystkim przyszłym inżynierom – studentom, takich kierunków studiów jak Robotyka i Automatyzacja Procesów, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ale również studentom Wydziału Ekonomii zainteresowanym zarządzaniem produkcją. W ramach inwestycji powstały pracownie projektowania i prototypowania oraz demonstrator modułowej linii produkcyjnej, wykorzystujące autonomiczną robotyzację, przemysłowy internet rzeczy, VR/AR oraz sztuczną inteligencję. CTC to obecnie jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce. Będzie kształcić studentów na potrzeby dynamicznie rozwijającego się radomskiego przemysłu, który poszukuje inżynierów wielu specjalizacji. Wartość inwestycji wyniosła 7 mln złotych pozyskanych z grantu z czego 800 tys. zł stanowiło wkład uczelni.

Mój biznes w moim mieście – wizyta studyjna w KPS Food Sp. z o.o.

24 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście studenci Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w ramach wizyty studyjnej w KPS Food Sp. z o.o. mieli zarówno szansę posłuchać prelekcji na temat efektywnie funkcjonującej organizacji, jak też zwiedzić zakład produkcyjny. Pozyskana cenna wiedza z tego spotkania z pewnością pozostanie w pamięci i będzie przydatną w przyszłości.

Mój biznes w moim mieście – czyli pomysły studentów na biznesy

21 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyły się warsztaty dla studentów dotyczące tworzenia modeli biznesowych. Efektem tego było zaprezentowanie 22 listopada gronu oceniającemu projektów na działalność biznesową przez dziewięć zespołów studentów Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.

Mój biznes w moim mieście – spotkanie ze studentami w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

20 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście miało miejsce spotkanie ze studentami Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. W trakcie spotkania zapoznano studentów z prezentacjami Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu (w zakresie potencjału miasta) oraz Forum Młodych Business Centre Club (w zakresie działalności tej fundacji). Omówione zostały również zasady pracy zespołów projektowych, które mają przedstawić własne pomysły na biznes w naszym mieście.

Wydarzenie: Mój biznes w moim mieście

W dniach 20-24 listopada br. odbędzie się wydarzenie pn. Mój biznes w moim mieście. To lokalny projekt, którego celem jest zachęcenie do tworzenia koncepcji biznesowych w mieście. Organizatorami wydarzenia poza Gminą Miasta Radomia (Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu) są: Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego w Radomiu i Studenckie Forum Business Centre Club, a partnerami: KPS Food sp. z o.o. i Loża Radomska Business Centre Club.

Aktualizacja programu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o odwołaniu czwartkowego szkolenia. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

„Owalny stół” na rzecz pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu

W dniu 9 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu z inicjatywy Centrum Informatyki Resortu Finansów w siedzibą w Radomiu odbyło się spotkanie inicjujące współpracę z radomskimi podmiotami w zakresie kształcenia, pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu.
Poza Centrum Informatyki Resortu Finansów w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: praktyki dla uczniów i studentów, edukacja dualna, czy baza dobrych praktyk.
Spotkanie było okazją do postawienia diagnozy i wyznaczenia dalszych celów w obszarze budowania pozycji CIRF jako pracodawcy na radomskim rynku IT.

Radomski Dzień Inżyniera 2023

19 października br. w obiekcie Radomskiego Centrum Sportu, przy ul. Andrzeja Struga 63 odbyło się wydarzenie pn. Radomski Dzień Inżyniera

Wydarzenie pn. Radomski Dzień Inżyniera zostało zorganizowane w Radomiu po raz pierwszy. Miało ono charakter imprezy zamkniętej dla zorganizowanych grup maturzystów z Radomia i regionu. Wzięli w nim udział także oddelegowani nauczyciele z placówek oświatowych i studenci. Natomiast doradcy zawodowi, opiekunowie praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz nauczyciele akademiccy mieli okazję uczestniczyć w przygotowanych warsztatach.

Organizatorami ww. wydarzenia oprócz Gminy Miasta Radomia byli: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Radomski Klaster Metalowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Ideą wydarzenia było promowanie kontynuacji nauki na studiach wyższych i podejmowania pracy w zawodach technicznych. Do tego miał się przyczynić bogaty program, obejmujący zarówno wystąpienia prelegentów, jak i możliwość zapoznania się przy stoiskach wystawienniczych z ofertami ponad 30 organizacji.