STREFA UCZNIA

Pracuj z pasją!

Zostań profesjonalistą
W swoim zawodzie

Wybierz szkołę branżową i specjalność, która Cię interesuje.

Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci dalszej drogi kształcenia. Zawsze możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, a po maturze wybrać dowolny kierunek studiów. Masz już jednak poszukiwany na rynku pracy zawód i już w trakcie nauki zdobyłeś pożądane przez pracodawców doświadczenie, dzięki czemu możesz znaleźć ciekawą pracę i być niezależny finansowo.

Praca

Firmy uczestniczące w kształceniu dualnym
to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, wyposażone w nowoczesne maszyny  i wprowadzające nowe technologie.

Wykwalifikowanym specjalistom oferują atrakcyjne wynagrodzenia i doskonałe warunki pracy oraz wszechstronny rozwój zawodowy.

Korzyści

Masz pytania?

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Jeśli nie znajdujesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie przejdź do podstrony FAQ.

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.

Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

Nie. Uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór: związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.

Tak. Uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.

Nie. Praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.