STREFA RODZICA​

Twoje dziecko kończy szkołę podstawową?
Chcesz pomóc mu w dobrym wyborze dalszej ścieżki kształcenia?

Dobry zawód to najlepszy start w dorosłe życie!

Decydując się na wybór szkoły zawodowej Twoje dziecko kształci się w dziedzinie, która je interesuje. Po ukończeniu szkoły, mając już fach w ręku, ma możliwość dalszej nauki lub rozpoczęcia pracy. Zdobyte  doświadczenie zawodowe to główny atut dla  pracodawcy.

O korzyściach z wyboru szkoły zawodowej mówią uczniowie kształcący się w systemie dualnym, szefowie firm i rodzice.

Wybór szkoły przez Twoje dziecko jest bardzo trudnym zadaniem. Młodzi ludzie, kończąc szkołę podstawową, muszą podjąć decyzję, która może zaważyć na ich dalszym życiu.

To dla wielu z nich poważny dylemat, gdyż w tym wieku jeszcze nie myśli się o dalekiej przyszłości.
Rolą rodzica jest w tej sytuacji umiejętne zasugerowanie możliwości wyboru.

Zdobycie interesującego zawodu i kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy jest
dla młodych ludzi szansą na lepszy start
w dorosłe życie. Ukończenie szkoły branżowej
nie kończy jednak ścieżki edukacji.

Absolwent ma w dalszym ciągu wybór: rozpocząć pracę lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia,
a po maturze rozpocząć studia na wybranej uczelni.

Praca

Firmy uczestniczące w kształceniu dualnym
to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, wyposażone w nowoczesne maszyny
i wprowadzające nowe technologie.

Wykwalifikowanym specjalistom oferują atrakcyjne wynagrodzenia i doskonałe warunki pracy oraz wszechstronny rozwój zawodowy.

Korzyści

Masz pytania?

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Jeśli nie znajdujesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie przejdź do podstrony FAQ.

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.

Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

Nie. Uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór: związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.

Tak. Uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.

Nie. Praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.