FAQ

Przygotowaliśmy Odpowiedzi
dla powtarzających się pytań.
Jeśli chcesz wiedzieć
więcej przejdź do podstrony FAQ.

Czym różni się kształcenie zawodowe od kształcenia dualnego?
Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.
Co oprócz zawodu zyskuje uczeń kończący szkołę kształcącą w systemie dualnym?
Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.
Czy uczeń kończąc naukę praktyczną w firmie jest zobowiązany do podjęcia pracy u danego pracodawcy?
Nie. Uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór: związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.
Czy uczniowie mają dostęp do najnowocześniejszych maszyn?
Tak. Uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.
Czy zajęcia praktyczne mogą się odbywać w systemie zmianowym?
Nie. Praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.
Czy uczniowie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków również podczas nauki w zakładzie pracy?
Tak. Uczniowie są ubezpieczeni.
Czy obecna lista firm kształcących uczniów praktycznie jest stała, czy ulegnie zmianom?
Lista będzie się zmieniać, ponieważ kolejne przedsiębiorstwa i kolejne branże planują dołączyć do programu kształcenia dualnego w oparciu o wszystkie radomskie szkoły zawodowe.
Jaki jest klucz przydzielenia ucznia do firmy, w której odbywa się kształcenie dualne?
Uczniowie przydzielani są do firm znajdujących się możliwie najbliżej miejsca ich zamieszkania.
Czy rodzic musi podpisywać umowę ze szkołą?
Nie. Dwustronna umowa zawierana jest pomiędzy szkołą a zakładem pracy.
Czy uczeń sam musi zakupić sobie ubranie robocze?
Nie. Odzież, obuwie robocze i środki higieny osobistej zapewnia uczniowi firma, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu.

Masz więcej pytań? Napisz do nas