Platforma #AntywirusBiznes

Mając na uwadze trudną sytuację firm związaną z COVID-19 Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej stworzyła platformę #AntywirusBiznes gdzie przedsiębiorcy mogą podzielić się DOBRYMI PRAKTYKAMI w sytuacjach kryzysowych.

Akcja ma charakter regionalny i skierowana jest do przedsiębiorców zlokalizowanych na Południu Mazowsza. Liczymy na duże zaangażowanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ale także na inne firmy, które będą chciały podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/-antywirusbiznesu

Zobacz podobne aktualności