Platforma #AntywirusBiznes

Mając na uwadze trudną sytuację firm związaną z COVID-19 Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej stworzyła platformę #AntywirusBiznes gdzie przedsiębiorcy mogą podzielić się DOBRYMI PRAKTYKAMI w sytuacjach kryzysowych.

Akcja ma charakter regionalny i skierowana jest do przedsiębiorców zlokalizowanych na Południu Mazowsza. Liczymy na duże zaangażowanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ale także na inne firmy, które będą chciały podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/-antywirusbiznesu

Zobacz podobne aktualności

KONKURS "E-sej about economy" Fundacji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Prospekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, która specjalizuje się w promowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ogłasza KONKURS !!!Konkurs…
SMARTY Przemysł 4.0 - Raport

SMARTY Przemysł 4.0 - Raport

Raport uwzględnia siedem technologii cyfrowych, wybranych jako reprezentatywne pod względem ich wpływu oraz potencjału rozwojowego w perspektywie średniookresowej, takich jak…