SMARTY Przemysł 4.0 – Raport

Technologie cyfrowe mogą mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 To główna teza raportu „Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030” by GeSI & Deloitte

Raport uwzględnia siedem technologii cyfrowych, wybranych jako reprezentatywne pod względem ich wpływu oraz potencjału rozwojowego w perspektywie średniookresowej, takich jak IoT, blockchain, rzeczywistość wirtualna czy sztuczna inteligencja. 
To technologie, które wdrażane z myślą pozytywnym wpływie społecznym mogą przyspieszyć postęp w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju o średnio 22% 

Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają bezpośredni wpływ na 103 spośród 169 wskaźników Celów Zrównoważonego Rozwoju.

https://youtu.be/EKqXKNiwP7w

Zobacz podobne aktualności