Radomscy przedsiębiorcy zainteresowani przyjmowaniem uczniów

Radomskie firmy pomimo spowolnienia gospodarczego oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie przerywają działalności i są zainteresowane kontynuacją programu kształcenia dualnego.

Kształcenie dualne to projekt, który powstał w 2016r. z inicjatywy radomskich firm z branży metalowej, Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W ramach tego projektu szkolne zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy.

Obecnie trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021, które uwzględniają obwiązujące zasady reżimu sanitarnego.

Przedsiębiorcy, zaangażowani w ten projekt podkreślają zalety tego modelu szkolnictwa zawodowego, który pozwala dostarczyć właściwych kompetencji uczniom w nowoczesnym środowisku pracy i jest korzystny dla obu stron: uczniów oraz pracodawców.

Jest to doskonała forma przygotowania przyszłego pracownika do zawodu, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, szkól jak i potencjalnych pracodawców.”

Do tej pory z programu kształcenia dualnego skorzystały setki uczniów z radomskich szkół technicznych, którzy odbywają zajęcia praktyczne w kilkunastu firmach na terenie Radomia.

Zobacz podobne aktualności