REKRUTACJA 2020 – ogłoszono listy kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Wczoraj we wszystkich szkołach ponadpodstawowych zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021. To łącznie 2984 osoby, spośród których 1421 będzie uczęszczało do liceów ogólnokształcących (48% zakwalifikowanych), 1220 – do techników (41%) oraz 343 – do szkół branżowych I stopnia (11 %).
 
Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia do godz. 14.00.
 
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostali przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły po 19 sierpnia. Wówczas szkoły, w których nie otworzono oddziałów z powodu braku chętnych będą miały możliwość ich utworzenia.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie
 
 
Zobacz podobne aktualności