Spotkanie promujące kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich

8 grudnia 2020r. w ramach projektu "Mój zawód moja przyszłość" miał miejsce webinar na temat kształcenia dualnego. Tematem spotkania była promocja radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miasta Radom jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia. Przedstawiciele firmy KPS Food, uniwersytetu oraz Urzędu Miasta przekonywali do kształcenia dualnego jako właściwej formy nabywania umiejętności praktycznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób w tym uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich, przedstawiciele UTH Radom i Urzędu Miejskiego oraz firmy KPS Food.
Zobacz podobne aktualności