Promocja kształcenia zawodowego w klasach VIII szkół podstawowych

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej rozpoczęło cykl spotkań z rodzicami uczniów klas ósmych radomskich szkół podstawowych, mających na celu promocję kształcenia zawodowego w ramach projektu "Mój zawód moja przyszłość”. Dzięki współpracy szkół, przedsiębiorców i Urzędu Miejskiego uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego już na poziomie edukacji ponadpodstawowej. W spotkaniach online uczestniczą przedstawiciele radomskich przedsiębiorców prezentując możliwości jaki daje ta forma kształcenia. Uczniowie naturalnie wchodzą na rynek pracy, eliminując kolizje teorii z praktyką, a dzięki już zdobytemu doświadczeniu stają się atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców.
Zobacz podobne aktualności