Nowe kierunki studiów na UTH Radom!

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauk, na uruchomienie rekrutacji na nowe kierunki studiów!

  • Menedżer produktu – studia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji