Podsumowanie Warsztatów dla Doradców Zawodowych w ramach projektu: „Mój zawód – moja przyszłość”

Jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czym zainteresować przyszłego pracodawcę, jak wygląda obecnie rynek pracy i jak będzie się on przedstawiał w przyszłości. To tylko nieliczne z kwestii poruszonych podczas Warsztatów dla Doradców Zawodowych, które miały miejsce 27 października w Zakładzie Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu. Organizatorami spotkania było: Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, Zakład Automatyki KOMBUD S.A.,PMP Poland, DÜRR Poland ,TREND GLASS.

Warsztaty dla doradców zawodowych odbyły się już po raz drugi w ramach projektu  promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód – moja przyszłość”. Wzięło w nich udział ponad 20 doradców zawodowych z radomskich placówek edukacyjnych. Warsztaty poprowadziła Anna Ciesielska- Siek, z sektora HR, firmy Kombud.

O tym jak obecnie wygląda rynek pracy a także prognozach jak będzie on wyglądał w przyszłości, uczestnikom warsztatów opowiedziała Jolanta Pilecka z firmy PMP.

Według specjalistów od HR jednym z czynników kształtujących rynek pracy jest postęp technologiczny i zapotrzebowanie na nowe zawody. Specjaliści zwrócili także uwagę na wieloletnie zaniedbanie w obszarze edukacji zawodowej.

Doradcy zawodowi zapoznali się z przykładami poprawnej i niepoprawnej  rozmowy kwalifikacyjnej. Scenki obrazujące rozmowę osoby ubiegającej się o zatrudnienie z potencjalnym pracodawcą przedstawiły Elżbieta Molenda z firmy DÜRR i Beata Kosior z firmy KOMBUD.

Okazuje się, że ogromne znaczenie podczas rekrutacji ma… pierwsze wrażenie. 33% rekrutowanych wyrabia sobie zdanie na temat kandydata w ciągu pierwszych 90 sekund. Minusowe noty zbierze osoba spóźniona, roztargniona, frywolnie ubrana itp.   

Nie zabrakło praktycznych wskazówek jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna i jak się do niej przygotować.

Monika Gębska z firmy TREND GLASS podpowiedziała jakich pytań potencjalny kandydat może spodziewać się podczas rozmowy o pracę. Warto wśród nich wymienić: oczekiwania co do wynagrodzenia, przebieg dotychczasowej kariery czy też tzw. pytania na inteligencję. 

Doradcy zawodowi i zaproszeni goście zobaczyli jak wygląda laboratorium firmy Kombud, w którym to testowane są nowości z zakresu sterowania ruchem kolejowym.

Uczestników warsztatów odwiedziła Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta miasta Radomia. Podziękowała doradcom, prelegentom i organizatorom przedsięwzięcia oraz wyraziła zadowolenie z współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi, placówkami kształcącymi w systemie zawodowym i radomskimi firmami, wspierającymi kształcenie zawodowe.   

Podsumowaniem warsztatów była ankieta. Pozwoliła ona organizatorom dowiedzieć się jak doradcy oceniają warsztaty, jakie są ich oczekiwania co do kolejnych ich edycji; jak postrzegają możliwość zatrudnienia w branżach, których rozwój widoczny jest w naszym mieście.

Ankietowanym najbardziej spodobała się praktyczna scenka rekrutacyjna, zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu warsztatach, połączonych ze zwiedzaniem lokalnych firm.    

Zobacz podobne aktualności