Uczniowie z Radomia i regionu zdobędą wiedzę praktyczną w laboratoriach uniwersyteckich

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miasto Radom będą współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym przy organizacji i promocji Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży. Będą z niego korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych z Radomia i regionu.

W środę, 24 listopada podpisano w tej sprawie umowy, które zdaniem Bogusława Tundziosa kierownika wydziału w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, rozszerzają możliwości uzupełnienia edukacji szkolnej o wiedzę praktyczną, nabywaną w laboratoriach uniwersyteckich pod okiem doświadczonej i fachowej kadry naukowej.

Uczelnię reprezentował  prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor UTH w Radomiu, a ze strony Miasta Radomia umowę podpisywała wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

– Od kilku lat funkcjonuje u nas Uniwersytet Dziecięcy. Z własnych oraz unijnych środków finansujemy ten projekt. Uniwersytet jest taką instytucją, która jest częścią miasta i regionu, w którym funkcjonuje – mówi prof. Sławomir Bukowski, rektor UTH w Radomiu.

W ramach umowy realizowane będą zajęcia laboratoryjne, artystyczne a także wykłady.

Propozycją dla dzieci i młodzieży będą powtórki i przygotowania np. do egzaminu 8-klasisty.

Prof. Elżbieta Sałata, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UTH w Radomiu poinformowała, że nauczyciele językowi uczelni  przygotowali dla młodych ofertę 30-godzinnych kursów językowych, jak również kursów przygotowujących do matury.

Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia podkreśliła  ważność tego typu inicjatyw. To dzięki nim młodzież może się rozwijać.

– Naszym celem jest to, żeby uczniowie wyszli ze swoich naturalnych warunków szkolnych, poznali naukę od strony laboratoryjnej i praktycznej. To dla nas bardzo ważne i kluczowe, bo mamy świadomość, że uczniowie naszych szkół są naturalnym narybkiem uniwersytetu. To również bodziec, który pozwoli nam zatrzymać tych młodych ludzi w Radomiu i regionie radomskim, tę najzdolniejszą młodzież – podkreśliła wiceprezydent Radomia.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny podpisał również umowę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Radomiu. Uczniowie – w ramach podstawy programowej będą brać udział w lekcjach organizowanych w laboratoriach chemicznych radomskiej uczelni.