Mój zawód, moja przyszłość – podsumowanie promocji kształcenia zawodowego wśród maturzystów

20 szkół w Radomiu i regionie i kontakt z ponad 1100 maturzystami. To bilans spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów. W realizacji projektu uczestniczą: Urząd Miejski w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomscy przedsiębiorcy.

Podczas krótkich spotkań staraliśmy się przekonać maturzystów do pozostania w Radomiu, kontynuowania nauki na kierunkach technicznych UTH a następnie podjęcia pracy w prężnie działających, lokalnych firmach.

Większość spotkań odbyła się stacjonarnie. Po covidowej przerwie, znów  mieliśmy możliwość spotkać się osobiście z maturzystami i ich nauczycielami na  45- minutowych „pogadankach”. Uatrakcyjniła je prezentacja przeplatana filmami promującymi poszczególne wydziały UTH. Wspólnie z przedstawicielami uczelni i radomskich firm staraliśmy się zobrazować młodzieży jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta, jakie firmy prężnie działają i co produkują.

Nasze spotkania podsumowaliśmy w miniony czwartek, pochylając się nad ewaluacją dotychczasowych działań oraz procesem zmian, jakich należy dokonać na przyszłość. Wszystko po to, by projekt trafił do jeszcze większej grupy maturzystów, zyskując lepszy odbiór a co za tym idzie w stu procentach spełnił swoje założenia.

W tegorocznej edycji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów uczestniczyło 10 firm z Radomia (Dürr Poland Sp. z o.o., Gabec S.C., GGG Sp. z o. o., Inter-Metal Sp.j, PMP Poland Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Rohrbogen Sp. z o.o., Trend Glass Sp. z o.o., ZA Kombud S.A., ZPM Radom – Mlekpol); 5 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu:  WTEiI, Wydział Mechaniczny, WICiT, WEiF, Wydział Sztuki); Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Zobacz podobne aktualności
Trwa rekrutacja na Psychologię - nowy kierunek studiów na UTH w Radomiu

Trwa rekrutacja na Psychologię - nowy kierunek studiów na UTH w Radomiu

Psychologia, to nowy kierunek studiów uruchomiony na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu. Rekrutacja na nowy kierunek pięcioletnich studiów…
Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy kierunek na UTH

Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zarządzaniu i inżynierii…
Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i…