Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej – warsztaty dla doradców zawodowych

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, wykłady skupione na tematyce kompetencji przyszłości, zwiedzanie laboratorium mechatroniki, to tylko niektóre z atrakcji warsztatów dla doradców zawodowych radomskich szkół. Warsztaty odbyły się 18 maja na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Warsztaty pt. „Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej” stanowią element programu „Mój zawód, moja przyszłość”. Ich celem jest przekazanie doradcom zawodowym wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości oraz oczekiwań pracodawców wobec młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy. Szczególnym tłem majowego spotkania były wyzwania przemysłu przyszłości.

Organizatorami warsztatów były: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Wydział Mechaniczny UTH oraz Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Doradcy wysłuchali wykładu Pawła Nowaka, Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w fundacji pt. „Główne trendy przemysłu przyszłości”. Omówiona została historia przemysłu 4.0, jego ewolucja w kierunku przemysłu przyszłości z perspektywy oczekiwań przedsiębiorców i uwarunkowań macro ekonomicznych. Podczas tego modułu prowadzący scharakteryzował trendy w gospodarce polskiej i światowej w świetle najnowszych zmian technologicznych. Prelegent zapoznał słuchaczy z zawodami przyszłości, które w głównej mierze związane są z informatyką oraz automatyką i robotyką.

Kolejny wykład dotyczył technologii przemysłu przyszłości – definicji i podstawowych pojęć, który wygłosił dr hab. Inż. Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w  FPPP, przybliżając terminologię zagadnień dotyczących przemysłu przyszłości.

W dalszej części spotkania doradcy zwiedzili laboratorium mechatroniki i pracownię CNC. Po ich wnętrzach oprowadzili gości: dr inż. Przemysław Motyl i dr inż. Krzysztof Olejarczyk, Prodziekani Wydziału Mechanicznego UTH. W laboratorium można było między innymi przyjrzeć się  konstrukcji i pracy robota przemysłowego zaś w pracowni CNC –  poznać podstawy w zakresie pracy obrabiarki sterowanej numerycznie. Niewątpliwą atrakcję stanowiła  wizyta w showroomie technologii przemysłu 4.0 –  miejsca demonstracji takich rozwiązań jak druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, czy rozwiązania predictive maintenance dla studentów, pracowników oraz przedsiębiorców. Doradcy przy użyciu gogli VR mieli możliwość przenieść się do świata wirtualnego.

Kolejnym punktem spotkania był wykład dr Ziemowita Sochy, eksperta FPPP, pt. „Kompetencje przyszłości w dobie przemysłu 4.0”. Podczas tego modułu prowadzący zaakcentował istotne elementy edukacji młodzieży z uwzględnieniem trendów i oczekiwań przedsiębiorców na rynku pracy. Prelegent zachęcił doradców do prac grupowych, związanych z pojęciami: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Omówione zostały także trendy w zakresie kształcenia (na podstawie materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych – IBE).

Zwieńczeniem wykładów było wręczenie dyplomów ukończeniu szkolenia, przygotowanych przez Fundację, a ostatnim punktem spotkania było oglądanie pojazdów, skonstruowanych przez studentów radomskiej uczelni – członków Studenckiego Klubu Naukowego Turbodoładowani przy wsparciu pracowników naukowych Katedry Pojazdów Samochodowych oraz Katedry Mechaniki Stosowanej i Mechatroniki.

Zobacz podobne aktualności