Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i automatyzacji procesów. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

To kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą i nadzorem obrabiarek i linii produkcyjnych, robotyzacją procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach branży przemysłu maszynowego, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku:  https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/robotyka-i-automatyzacja-procesow/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Zobacz podobne aktualności