Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji, to kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, tworzeniem projektów oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowych.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Zobacz podobne aktualności