Posiedzenie Rady Ekspertów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Podsumowanie inicjatyw zorganizowanych w roku akademickim 2021/2022 a także przedstawienie zamierzeń z jakimi w tym roku zmierzy się Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS) towarzyszyły posiedzeniu Rady Ekspertów uczelni. Posiedzenie miało miejsce 6 października 2022 roku.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Rady dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz od powitania nowych członków grona ekspertów tworzących Radę Ekspertów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Do eksperckiego grona dołączyli mjr Robert Piwko, Krzysztof Łyżwiński, Bartosza Zylik oraz Konrad Zabłocki.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie minionego roku akademickiego a także zaplanowanie wydarzeń i inicjatyw jakie odbędą się w nowym roku – 2022/2023.

Do wartościowych inicjatyw należą: radomskie forum audytu, które odbyło się po raz pierwszy na początku października 2021 roku zaś po raz drugi w marcu 2022 roku z inicjatywy  Ireneusza Jabłońskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

W inicjatywę z sukcesem włączyła się Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

AHNS jak podkreśliła przewodnicząca rady eksperckiej również w tym roku zamierza zorganizować  radomskie forum audytu z debatą ekspercką. Tym razem eksperci poruszą temat: „jak radzić sobie z szumem informacyjnym w sieci?”.

Wartymi uwagi inicjatywami z sukcesem zorganizowanymi przez uczelnię były konferencje naukowe skupiające środowisko praktyków i naukowców. Więcej o konferencjach na: https://ahns.pl/konferencje/konferencje-zrealizowane/

W dalszej części Posiedzenia Rady Ekspertów AHNS w Radomiu dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz pochyliła się nad tematem praktyk studenckich oraz badań naukowych w które mogliby być zaangażowani studenci z wysokimi osiągnięciami naukowymi. Ich zadaniem byłoby sporządzanie raportów bądź dedykowanych badań wewnątrz instytucjonalnych. Badania naukowe mogłyby odbywać się pod okiem opiekunów w ramach Kół Naukowych.

Zobacz podobne aktualności