Mój zawód, moja przyszłość – promocja kształcenia zawodowego wśród maturzystów

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomskimi przedsiębiorstwami w kwietniu br. kontynuował realizację projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów.

Podczas dwóch ostatnich spotkań w szkołach z regionu radomskiego staraliśmy się pokazać obecnym i przyszłym maturzystom, że warto pozostać w Radomiu, kontynuować naukę na kierunkach technicznych UTH, a następnie lub równolegle podjąć pracę w dobrze prosperujących lokalnych firmach. Staraliśmy się zobrazować młodzieży, jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna, a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta oraz wymienić prężnie działające firmy ze wskazaniem profilu ich działalności.

Serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji spotkań łącznie z ponad setką uczniów, tj. z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Iłży i z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze oraz za tak ich liczny udział w tym krótkim wydarzeniu. Słowa podziękowania kierujemy również do prelegentów – przedstawicieli UTH Radom oraz radomskich spółek: Pronar Sp. z o.o. i Kombud SA. A maturzystów – jeszcze raz zapraszamy do studiowania oraz podejmowania pracy w mieście Radom.

Zobacz podobne aktualności