Warsztaty dla doradców zawodowych – podsumowanie

2 czerwca br. Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz z siedzibą w Radomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10 zorganizował warsztaty dla doradców zawodowych z radomskich publicznych placówek oświatowych.

Podczas kilkugodzinnych warsztatów doradcy zawodowi mieli okazję zwiedzić Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITeE zapoznając się z rzeczywistym środowiskiem pracy Instytutu, a ponadto zapoznać się z materiałami wypracowanymi w innowacyjnych projektach realizowanych przez Instytut.
W zajęciach wzięło udział 24 doradców zawodowych.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Technologii Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz za poprowadzenie warsztatów.

Zobacz podobne aktualności