Wydarzenie: Mój biznes w moim mieście

W dniach 20-24 listopada br. odbędzie się wydarzenie pn. Mój biznes w moim mieście. To lokalny projekt, którego celem jest zachęcenie do tworzenia koncepcji biznesowych w mieście. Organizatorami wydarzenia poza Gminą Miasta Radomia (Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu) są: Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego w Radomiu i Studenckie Forum Business Centre Club, a partnerami: KPS Food sp. z o.o. i Loża Radomska Business Centre Club.

Aktualizacja programu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o odwołaniu czwartkowego szkolenia. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

Zobacz podobne aktualności