Mój zawód, moja przyszłość – promocja kształcenia zawodowego wśród maturzystów – edycja 2024

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomskimi przedsiębiorstwami w marcu br. rozpoczął kontynuację realizacji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów.
Podczas spotkań w radomskich szkołach i zlokalizowanych w regionie radomskim staramy się pokazać maturzystom, że warto pozostać w Radomiu, kontynuować naukę na kierunkach technicznych Uniwersytetu Radomskiego oraz podjąć pracę w dobrze prosperujących lokalnych firmach. Staramy się zobrazować młodzieży, jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna, a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta oraz wymienić prężnie działające firmy ze wskazaniem profilu ich działalności. Za nami już pierwsze udane wizytacje w szkołach.

Zobacz podobne aktualności