Projekt „Mój zawód, moja przyszłość”

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora po raz kolejny realizuje projekt „Mój zawód, moja przyszłość” – promujący kształcenie zawodowe wśród maturzystów we współpracy z Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomskimi przedsiębiorstwami.
W dniu 07 marca br. gościliśmy w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu. Towarzyszyli nam dziekani radomskiego uniwersytetu oraz przedstawiciele spółek PMP oraz Dürr Poland. Zaangażowanie dyrekcji szkoły i nauczycieli pozwoliło dotrzeć z informacjami o możliwościach rozwoju kompetencji i zatrudnienia w naszym mieście do około 150 maturzystów.