Mój biznes w moim mieście – wizyta studyjna w KPS Food Sp. z o.o.

24 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście studenci Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w ramach wizyty studyjnej w KPS Food Sp. z o.o. mieli zarówno szansę posłuchać prelekcji na temat efektywnie funkcjonującej organizacji, jak też zwiedzić zakład produkcyjny. Pozyskana cenna wiedza z tego spotkania z pewnością pozostanie w pamięci i będzie przydatną w przyszłości.

Mój biznes w moim mieście – czyli pomysły studentów na biznesy

21 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyły się warsztaty dla studentów dotyczące tworzenia modeli biznesowych. Efektem tego było zaprezentowanie 22 listopada gronu oceniającemu projektów na działalność biznesową przez dziewięć zespołów studentów Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.

Mój biznes w moim mieście – spotkanie ze studentami w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

20 listopada br. w ramach wydarzenia Mój biznes w moim mieście miało miejsce spotkanie ze studentami Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. W trakcie spotkania zapoznano studentów z prezentacjami Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu (w zakresie potencjału miasta) oraz Forum Młodych Business Centre Club (w zakresie działalności tej fundacji). Omówione zostały również zasady pracy zespołów projektowych, które mają przedstawić własne pomysły na biznes w naszym mieście.

Wydarzenie: Mój biznes w moim mieście

W dniach 20-24 listopada br. odbędzie się wydarzenie pn. Mój biznes w moim mieście. To lokalny projekt, którego celem jest zachęcenie do tworzenia koncepcji biznesowych w mieście. Organizatorami wydarzenia poza Gminą Miasta Radomia (Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu) są: Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego w Radomiu i Studenckie Forum Business Centre Club, a partnerami: KPS Food sp. z o.o. i Loża Radomska Business Centre Club.

Aktualizacja programu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował o odwołaniu czwartkowego szkolenia. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

„Owalny stół” na rzecz pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu

W dniu 9 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu z inicjatywy Centrum Informatyki Resortu Finansów w siedzibą w Radomiu odbyło się spotkanie inicjujące współpracę z radomskimi podmiotami w zakresie kształcenia, pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu.
Poza Centrum Informatyki Resortu Finansów w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: praktyki dla uczniów i studentów, edukacja dualna, czy baza dobrych praktyk.
Spotkanie było okazją do postawienia diagnozy i wyznaczenia dalszych celów w obszarze budowania pozycji CIRF jako pracodawcy na radomskim rynku IT.

Warsztaty dla doradców zawodowych – podsumowanie

2 czerwca br. Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz z siedzibą w Radomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10 zorganizował warsztaty dla doradców zawodowych z radomskich publicznych placówek oświatowych.

Podczas kilkugodzinnych warsztatów doradcy zawodowi mieli okazję zwiedzić Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITeE zapoznając się z rzeczywistym środowiskiem pracy Instytutu, a ponadto zapoznać się z materiałami wypracowanymi w innowacyjnych projektach realizowanych przez Instytut.
W zajęciach wzięło udział 24 doradców zawodowych.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Technologii Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz za poprowadzenie warsztatów.

Mój zawód, moja przyszłość – promocja kształcenia zawodowego wśród maturzystów

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomskimi przedsiębiorstwami w kwietniu br. kontynuował realizację projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów.

Podczas dwóch ostatnich spotkań w szkołach z regionu radomskiego staraliśmy się pokazać obecnym i przyszłym maturzystom, że warto pozostać w Radomiu, kontynuować naukę na kierunkach technicznych UTH, a następnie lub równolegle podjąć pracę w dobrze prosperujących lokalnych firmach. Staraliśmy się zobrazować młodzieży, jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna, a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta oraz wymienić prężnie działające firmy ze wskazaniem profilu ich działalności.

Serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji spotkań łącznie z ponad setką uczniów, tj. z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Iłży i z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze oraz za tak ich liczny udział w tym krótkim wydarzeniu. Słowa podziękowania kierujemy również do prelegentów – przedstawicieli UTH Radom oraz radomskich spółek: Pronar Sp. z o.o. i Kombud SA. A maturzystów – jeszcze raz zapraszamy do studiowania oraz podejmowania pracy w mieście Radom.