Zawody

Specyfikacja zawodów

Zespół Szkół Budowlanych

Kontakt

Lidia Staniszewska
48 362 18 32 wew. 504
lidia_staniszewska@wp.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Kontakt

Beata Karolak
tel.: (48) 369 94 19
e-mail: agroradom@wp.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych

Kontakt

Sylwia Płaskocińska
tel. (48) 369-93-26
e-mail: zseradom@wp.pl

Zespół Szkół Elektronicznych

Kontakt

Radosław Figura
tel.: (48) 344 81 16 w. 2208
e-mail: radoslawfigura@elektronik.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowych

Kontakt

Łukasz Mazur
tel. (48) 362 31 86
e-mail:l.mazur@zssradom.edu.pl

Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych Stylizacji i Usług

Kontakt

Kamińska Izabela
tel.: (48) 364 02 52
e-mail: izabelakaminska@szkola-zawod-sukces.pl

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

Kontakt

Małgorzata Miedzińska i Jolanta Tkaczyk
tel.: (48) 366 29 96 w. 116
e-mail: szkola@zssih.radom.pl

Zespół Szkół Technicznych

Kontakt

Józef Różański
tel.: (48) 362 85 96 w. 43
e-mail: jozef.rozanski@zst.radom.pl

Zespół Szkół Zawodowych

Kontakt

Beata Kacprzak
tel.: (48) 363 57 00
e-mail: beata.kacprzak@hubal.radom.pl