Wirtualne spotkanie z maturzystami Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

Obranie dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych firmach, to temat webinaru, który miał miejsce 17 stycznia 2022 r. w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Jego adresatami byli maturzyści. Wirtualne spotkanie odbyło się w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”.

Tematem spotkania była promocja, radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm:

Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol: Joanna Gruda- Samodzielny Referent do spraw Administracyjnych i Małgorzata Iżmańska- Specjalista do Spraw Pracowniczych;

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego: dr. hab. Magdalena Paździor z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Ewelina Barszcz z Ośrodka Informatyki i Promocji.

Urzędu Miejskiego w Radomiu: Anna Adamczyk, Podinspektor z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Zobacz podobne aktualności