Maturzyści z “Agrotechnika” dostrzegają atuty Radomia

Radom miastem z perspektywami. Tak wtorkowe (18.01.2022) spotkanie w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, podsumowali jego adresaci – tegoroczni maturzyści. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 maturzystów. Poruszone zostały takie tematy jak: podjęcie dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych firmach w Radomiu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele:

Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol: Joanna Gruda- Samodzielny Referent do spraw Administracyjnych i Małgorzata Iżmańska- Specjalista do Spraw Pracowniczych;

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego: dr. Jacek Przepiórka z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Ewelina Barszcz z Ośrodka Informatyki i Promocji.

Urzędu Miejskiego w Radomiu: Agnieszka Witczak-Armacińska, Samodzielny Referent z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty naszego miasta oraz mapę gospodarczą Radomia. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród radomskich pracodawców. Przedstawicielki firmy Mlekpol opowiedziały o tym jak wygląda praca w reprezentowanej przez nie firmie, jacy kandydaci do pracy są najbardziej poszukiwani a także wspomniały o profitach dla zatrudnionych.

Przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznali młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość” , zadawali pytania a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez kadrę UTH.

Wirtualne spotkanie z maturzystami Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

Obranie dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych firmach, to temat webinaru, który miał miejsce 17 stycznia 2022 r. w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Jego adresatami byli maturzyści. Wirtualne spotkanie odbyło się w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”.

Tematem spotkania była promocja, radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm:

Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol: Joanna Gruda- Samodzielny Referent do spraw Administracyjnych i Małgorzata Iżmańska- Specjalista do Spraw Pracowniczych;

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego: dr. hab. Magdalena Paździor z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Ewelina Barszcz z Ośrodka Informatyki i Promocji.

Urzędu Miejskiego w Radomiu: Anna Adamczyk, Podinspektor z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.