Radom atrakcyjnym miejscem do dalszej edukacji i życia dla maturzystów

Obranie dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych firmach, to temat styczniowych spotkań on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług. Wirtualne spotkania odbyły się w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” a ich adresatami byli maturzyści.

Tematem spotkania była promocja, radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium zorganizowanym dla maturzystów z „Ekonomika” wzięli udział Anna Abramowicz z firmy Dürr Poland, dr hab. Małgorzata Lotko, prof.  UTH Radom reprezentująca Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Krzysztof Turek, kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

W wirtualnym spotkaniu w Zespole Szkół Skórzano -Odzieżowych Stylizacji i Usług uczestniczyli Monika Gembska z firmy Trend Glass, Ewelina Barszcz z Ośrodka Informatyki i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Krzysztof Turek, kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Przedstawiciel urzędu przekazał maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Nasze miasto pod względem wielkości, rozumianej jako ilość mieszkańców,  jest 14 w Polsce i drugie na Mazowszu, po Warszawie.

Co mówią o nas inwestorzy? Mówią, że wartością w naszym mieście są dobrze wykształceni – technicznie radomianie, niższe w stosunku do dużych aglomeracji koszty prowadzenia biznesu. Nie da się pominąć faktu, że w Radomiu dobrze jest zbilansowana równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dobra lokalizacja, coraz lepsza infrastruktura pozwalają na szybkie dotarcie z jednego punktu miasta do drugiego, a to ma duże znaczenie jeśli chodzi o oszczędność czasu i organizację życia codziennego.

Maturzyści zapoznali się z ciekawą ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.

Przedstawiciele radomskich firm skupili się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez kadrę UTH.