Maturzyści już teraz decydują o swojej przyszłości

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Było to spotkanie online poświęcone promocji kształcenia zawodowego.

Spotkanie miało miejsce pod koniec lutego i było poświęcone promocji radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium wzięli udział Mateusz Wieteska z firmy Dürr Poland oraz mgr inż. Emil Dygas z UTH Radom (Wydział Mechaniczny) a także Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

Przedstawicielka urzędu przekazała maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego a dokładnie Katedry Budownictwa.

Przedstawiciel firmy Dürr Poland skupił się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy. Przedstawiciel firmy opowiedział maturzystom jak trafił na praktyki a następnie został zatrudniony w firmie Dürr Poland, która specjalizuje się i doskonali w projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie systemów transportu technologicznego głównie dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.