Maturzyści z Szydłowca zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego odwiedzamy szkoły w regionie.

W czwartek, 10 marca 2022 r, gościliśmy w Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Celem spotkania było zapoznanie tegorocznych maturzystów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas czwartkowego spotkania w szydłowieckiej szkole poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział:

Robert Gielniewski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jerzy Widuliński wraz z pracownikiem – reprezentujący firmę Pronar

Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

Przedstawiciele firmy Pronar – producenta narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich opowiedzieli abiturientom jak wygląda praca w tej firmie, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Podkreślili także atuty Radomia i firm, które działają w naszym mieście. By w nich pracować jak zaznaczyli należy posiadać konkretne umiejętności. Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar zachęcił młodych do świadomego wyboru zawodu technicznego, oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści już teraz decydują o swojej przyszłości

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Było to spotkanie online poświęcone promocji kształcenia zawodowego.

Spotkanie miało miejsce pod koniec lutego i było poświęcone promocji radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium wzięli udział Mateusz Wieteska z firmy Dürr Poland oraz mgr inż. Emil Dygas z UTH Radom (Wydział Mechaniczny) a także Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

Przedstawicielka urzędu przekazała maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego a dokładnie Katedry Budownictwa.

Przedstawiciel firmy Dürr Poland skupił się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy. Przedstawiciel firmy opowiedział maturzystom jak trafił na praktyki a następnie został zatrudniony w firmie Dürr Poland, która specjalizuje się i doskonali w projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie systemów transportu technologicznego głównie dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.