„Owalny stół” na rzecz pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu

W dniu 9 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu z inicjatywy Centrum Informatyki Resortu Finansów w siedzibą w Radomiu odbyło się spotkanie inicjujące współpracę z radomskimi podmiotami w zakresie kształcenia, pozyskania i rozwoju talentów IT w Radomiu.
Poza Centrum Informatyki Resortu Finansów w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: praktyki dla uczniów i studentów, edukacja dualna, czy baza dobrych praktyk.
Spotkanie było okazją do postawienia diagnozy i wyznaczenia dalszych celów w obszarze budowania pozycji CIRF jako pracodawcy na radomskim rynku IT.