Nowe kierunki studiów na UTH Radom!

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauk, na uruchomienie rekrutacji na nowe kierunki studiów!

  • Menedżer produktu – studia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji

Nagrody dla uczniów szkół technicznych

W dniu 25 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Dobrzańskiego „Hubala” odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Jak co roku uczniom z najwyższą średnią z klas o profilach operator obrabiarek skrawających oraz technikum mechaniczne zostały wręczone dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez firmy działające w branży metalowej skupione wokół Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

W tym roku szkolnym nagrody na kwotę 12.100 zł. otrzymało 29 uczniów ZST i ZSZ.

Relacja z wydarzenia dostępna na stronie Radomskiego Klastra Metalowego pod LINKIEM

70 tys. dla Studenckiego Koła Naukowego „Turbodoładowani” na rozwijanie projektu lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Z radością informujemy, że Studenckie Koło Naukowe Wydziału Mechanicznego UTH Radom „Turbodoładowani” uzyskało dofinansowanie w kwocie 70 000 zł, które zostanie wydatkowane na opracowanie i wykonanie demonstratora lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych.

Budowa tego pojazdu ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku. We wniosku założono, że wykonany prototyp zostanie następnie zaprezentowany międzynarodowej grupie studentów, wykładowców i przedsiębiorców, którzy przyjadą w połowie 2022 r. do naszej Uczelni w ramach projektu E-Drive Tour.

Gratulujemy członkom SKN „Turbodoładowani” i życzymy dalszych sukcesów!

Zakończenie spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

Spotkania kierowane były zarówno do uczniów z radomskich szkół ponadpodstawowych, jak również do jednostek zlokalizowanych na obszarze powiatu radomskiego.

Od grudnia ubiegłego roku do kwietnia bieżącego, pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej wraz z radomskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego spotkali się z uczniami szkół ponadpodstawowych w celu przedstawienia oferty miasta pod kątem możliwości rozwoju zawodowego oferowanego przez radomskie firmy w porozumieniu z bazą edukacyjną. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną wszystkie wydarzenia odbywały się online. W spotkaniach wzięło udział 8 radomskich szkół i 11 z regionu radomskiego
w których uczestniczyło ponad 1000 uczniów. Podczas spotkań zaprezentowane zostały potrzeby radomskiego rynku pracy oraz oferta edukacyjna rodzimej uczelni. Zaangażowane w projekt zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym były następujące firmy:  Fogiel & Fogiel, DURR, KPS Food, GGG, Inter Metal, Trend Glass.

Uczniom, organizatorom, przedstawicielom szkół, przedsiębiorcom i pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.