Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i automatyzacji procesów. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

To kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą i nadzorem obrabiarek i linii produkcyjnych, robotyzacją procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach branży przemysłu maszynowego, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku:  https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/robotyka-i-automatyzacja-procesow/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej – warsztaty dla doradców zawodowych

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, wykłady skupione na tematyce kompetencji przyszłości, zwiedzanie laboratorium mechatroniki, to tylko niektóre z atrakcji warsztatów dla doradców zawodowych radomskich szkół. Warsztaty odbyły się 18 maja na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Warsztaty pt. „Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej” stanowią element programu „Mój zawód, moja przyszłość”. Ich celem jest przekazanie doradcom zawodowym wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości oraz oczekiwań pracodawców wobec młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy. Szczególnym tłem majowego spotkania były wyzwania przemysłu przyszłości.

Organizatorami warsztatów były: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Wydział Mechaniczny UTH oraz Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Doradcy wysłuchali wykładu Pawła Nowaka, Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w fundacji pt. „Główne trendy przemysłu przyszłości”. Omówiona została historia przemysłu 4.0, jego ewolucja w kierunku przemysłu przyszłości z perspektywy oczekiwań przedsiębiorców i uwarunkowań macro ekonomicznych. Podczas tego modułu prowadzący scharakteryzował trendy w gospodarce polskiej i światowej w świetle najnowszych zmian technologicznych. Prelegent zapoznał słuchaczy z zawodami przyszłości, które w głównej mierze związane są z informatyką oraz automatyką i robotyką.

Kolejny wykład dotyczył technologii przemysłu przyszłości – definicji i podstawowych pojęć, który wygłosił dr hab. Inż. Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w  FPPP, przybliżając terminologię zagadnień dotyczących przemysłu przyszłości.

W dalszej części spotkania doradcy zwiedzili laboratorium mechatroniki i pracownię CNC. Po ich wnętrzach oprowadzili gości: dr inż. Przemysław Motyl i dr inż. Krzysztof Olejarczyk, Prodziekani Wydziału Mechanicznego UTH. W laboratorium można było między innymi przyjrzeć się  konstrukcji i pracy robota przemysłowego zaś w pracowni CNC –  poznać podstawy w zakresie pracy obrabiarki sterowanej numerycznie. Niewątpliwą atrakcję stanowiła  wizyta w showroomie technologii przemysłu 4.0 –  miejsca demonstracji takich rozwiązań jak druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, czy rozwiązania predictive maintenance dla studentów, pracowników oraz przedsiębiorców. Doradcy przy użyciu gogli VR mieli możliwość przenieść się do świata wirtualnego.

Kolejnym punktem spotkania był wykład dr Ziemowita Sochy, eksperta FPPP, pt. „Kompetencje przyszłości w dobie przemysłu 4.0”. Podczas tego modułu prowadzący zaakcentował istotne elementy edukacji młodzieży z uwzględnieniem trendów i oczekiwań przedsiębiorców na rynku pracy. Prelegent zachęcił doradców do prac grupowych, związanych z pojęciami: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Omówione zostały także trendy w zakresie kształcenia (na podstawie materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych – IBE).

Zwieńczeniem wykładów było wręczenie dyplomów ukończeniu szkolenia, przygotowanych przez Fundację, a ostatnim punktem spotkania było oglądanie pojazdów, skonstruowanych przez studentów radomskiej uczelni – członków Studenckiego Klubu Naukowego Turbodoładowani przy wsparciu pracowników naukowych Katedry Pojazdów Samochodowych oraz Katedry Mechaniki Stosowanej i Mechatroniki.

Mój zawód, moja przyszłość – podsumowanie promocji kształcenia zawodowego wśród maturzystów

20 szkół w Radomiu i regionie i kontakt z ponad 1100 maturzystami. To bilans spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów. W realizacji projektu uczestniczą: Urząd Miejski w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomscy przedsiębiorcy.

Podczas krótkich spotkań staraliśmy się przekonać maturzystów do pozostania w Radomiu, kontynuowania nauki na kierunkach technicznych UTH a następnie podjęcia pracy w prężnie działających, lokalnych firmach.

Większość spotkań odbyła się stacjonarnie. Po covidowej przerwie, znów  mieliśmy możliwość spotkać się osobiście z maturzystami i ich nauczycielami na  45- minutowych „pogadankach”. Uatrakcyjniła je prezentacja przeplatana filmami promującymi poszczególne wydziały UTH. Wspólnie z przedstawicielami uczelni i radomskich firm staraliśmy się zobrazować młodzieży jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta, jakie firmy prężnie działają i co produkują.

Nasze spotkania podsumowaliśmy w miniony czwartek, pochylając się nad ewaluacją dotychczasowych działań oraz procesem zmian, jakich należy dokonać na przyszłość. Wszystko po to, by projekt trafił do jeszcze większej grupy maturzystów, zyskując lepszy odbiór a co za tym idzie w stu procentach spełnił swoje założenia.

W tegorocznej edycji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów uczestniczyło 10 firm z Radomia (Dürr Poland Sp. z o.o., Gabec S.C., GGG Sp. z o. o., Inter-Metal Sp.j, PMP Poland Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Rohrbogen Sp. z o.o., Trend Glass Sp. z o.o., ZA Kombud S.A., ZPM Radom – Mlekpol); 5 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu:  WTEiI, Wydział Mechaniczny, WICiT, WEiF, Wydział Sztuki); Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie poznali wymogi radomskiego rynku pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, 28 marca odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.

Celem spotkania było zapoznanie abiturientów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas poniedziałkowego spotkania w szkole w Siennie poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

O wymogach współczesnego rynku pracy, oczekiwaniach pracodawcy względem pracownika a także pracy w prężnie prosperującej firmie opowiedziała młodzieży Beata Kosior, reprezentująca Zakłady Automatyki Kombud S.A. Radomska firma, to lider w branży systemów sterowania ruchem kolejowym.

O atutach Radomia opowiedziała maturzystom Anna Adamczyk z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Warto wśród nich wymienić dobrą lokalizację, tańsze niż w dużych aglomeracjach koszty utrzymania, dobrą infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Abiturienci dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców.

Maturzyści z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Spotkanie z abiturientami przysuskiej szkoły miało miejsce 22 marca. Zbigniew Noga z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przybliżył młodzieży ofertę dalszego kształcenia na UTH. Doświadczony wykładowca podzielił się z maturzystami swoim dorobkiem zawodowym. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca, która przynosi korzyści finansowe i daje satysfakcję. Ważnym elementem drogi zawodowej jest ciągłe dokształcanie się, zdobywanie uprawnień oraz zgłębianie wiedzy praktycznej.

Do odważnych decyzji w kwestii wyboru zawodu zachęcił abiturientów Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar, która specjalizuje się w produkcji narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich. Przedstawiciel branży metalowej na przykładzie swojej firmy przybliżył abiturientom jak wygląda praca w sektorze metalowym, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Jak podkreślił firmy czekają na młodych ludzi, posiadających widzę techniczną. Oferują stabilne zatrudnienie, możliwość awansu i atrakcyjne wynagrodzenie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Predyspozycje i umiejętności kluczem przy wyborze zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego, 18 marca odwiedziliśmy kolejną ze szkół w regionie. Tym razem spotkaliśmy się z maturzystami Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas piątkowego spotkania poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział: dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.​ dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jolanta Pilecka – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Witczak-Armacińska – pracownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa. Ostatni z wydziałów to propozycja zwłaszcza dla dziewcząt, które w przyszłości mogą pracować w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy też chemicznej.

Przedstawicielka firmy PMP – producenta i dostawcy części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, tytoniowego, maszynowego, farmaceutycznego oraz maszyn pakujących, przekazała młodzieży jak ważne w wyborze zawodu jest kierowanie się umiejętnościami, uwzględnienie własnych predyspozycji oraz zainteresowań.

Specjalistka od HR zachęciła młodych do świadomego wyboru zawodu oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści z Przysuchy gotowi na zmiany

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania, które miało miejsce 15 marca maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego, który reprezentował Zbigniew Noga. Wykładowca podzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym a także wspomniał, że sam jest absolwentem Zespołu Szkół numer 2 w Przysusze. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca.

Do odważnych decyzji w kwestii studiów i pracy zachęciła abiturientów Ilona Gajda, prezes Rohrbogen Sp.z o.o. Jak podkreśliła warto rozwijać swoje umiejętności, uczyć się języków obcych i zdobywać doświadczenie u najlepszych a tych nie brakuje w Radomiu i regionie. Prezes radomskiej firmy wspomniała o zakładach skupionych w Radomskim Klastrze Metalowym a także zawodach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Na koniec spotkania abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.

Maturzyści z Szydłowca zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego odwiedzamy szkoły w regionie.

W czwartek, 10 marca 2022 r, gościliśmy w Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Celem spotkania było zapoznanie tegorocznych maturzystów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas czwartkowego spotkania w szydłowieckiej szkole poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział:

Robert Gielniewski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jerzy Widuliński wraz z pracownikiem – reprezentujący firmę Pronar

Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

Przedstawiciele firmy Pronar – producenta narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich opowiedzieli abiturientom jak wygląda praca w tej firmie, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Podkreślili także atuty Radomia i firm, które działają w naszym mieście. By w nich pracować jak zaznaczyli należy posiadać konkretne umiejętności. Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar zachęcił młodych do świadomego wyboru zawodu technicznego, oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści już teraz decydują o swojej przyszłości

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Było to spotkanie online poświęcone promocji kształcenia zawodowego.

Spotkanie miało miejsce pod koniec lutego i było poświęcone promocji radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium wzięli udział Mateusz Wieteska z firmy Dürr Poland oraz mgr inż. Emil Dygas z UTH Radom (Wydział Mechaniczny) a także Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

Przedstawicielka urzędu przekazała maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego a dokładnie Katedry Budownictwa.

Przedstawiciel firmy Dürr Poland skupił się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy. Przedstawiciel firmy opowiedział maturzystom jak trafił na praktyki a następnie został zatrudniony w firmie Dürr Poland, która specjalizuje się i doskonali w projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie systemów transportu technologicznego głównie dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.

W Kamienicy Deskurów działa miejski punkt pomocy dla obywateli Ukrainy

– To miejsce, w którym chcemy łączyć osoby potrzebujące pomocy z tymi, którzy taką pomoc oferują. W Kamienicy Deskurów gromadzimy informacje o wolnych miejscach noclegowych. Zapraszamy też do współpracy lekarzy, którzy zechcą nieodpłatnie udzielać porad medycznych oraz prawników. Dzięki ofiarności radomian na miejscu możemy także zaopatrzyć osoby uciekające przed wojną w artykuły pierwszej potrzeby – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Kamienica Deskurów jest również miejscem organizacji zbiórek darów dla Ukrainy. Pierwszy transport leków i środków opatrunkowych trafił już do ukraińskiego miasta Winnica. Zbiórka darów dla  Ukraińców, uciekających przed wojną wciąż trwa. Potrzebne są m.in.: leki, artykuły dla dzieci, w szczególności wózki dziecięce, a także artykuły żywnościowe dla dzieci (najlepiej z długim terminem przydatności) oraz artykuły higieniczne i kosmetyki dla najmłodszych. Dary można przynosić do Kamienicy Deskurów od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-20.00.

Z punktem informacyjnym można się kontaktować dzwoniąc pod numery telefonu: 603 303 784 lub 48 362 01 36. Można też wysłać maila na adres: ukraina@gminaradom.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.radom.pl/page/8136,punkt-pomocy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html