Wybór odpowiedniego modelu kształcenia i zdobycie dobrego zawodu

Wybór odpowiedniego modelu kształcenia i zdobycie dobrego zawodu, który pozwoli odnaleźć się na rynku pracy, to wyzwanie przed którym już niebawem staną uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Rolą rodziców i opiekunów jest wsparcie młodych osób w podjęciu odpowiedniej drogi kształcenia, uwzględniając ich potencjał, zdolności, predyspozycje a także mając na uwadze wyzwania jakie stawia rynek pracy. Już wkrótce kontynuując projekt „Mój zawód, moja przyszłość”, wspólnie z przedsiębiorcami będziemy gościć w radomskich szkołach – na wywiadówkach. To właśnie podczas spotkań z rodzicami ósmoklasistów, będziemy starali się przybliżyć najważniejsze kwestie związane z wyborem odpowiedniej ścieżki kształcenia dla ich pociech.

Poniżej zamieszczamy materiał, który pozwoli odpowiedzieć na wiele kwestii: czy i dlaczego warto wybrać Radom na miejsce do życia i rozwoju, jak kształtuje się obraz gospodarczy miasta, które z zawodów są najbardziej poszukiwane, jak wygląda kształcenie dualne w naszym mieście i jakie daje korzyści uczniom. Wspomniane kwestie poruszą: przedstawicielka Urzędu Miejskiego i przedsiębiorcy, reprezentujący Radomski Klaster Metalowy. W poniższym materiale przedsiębiorcy podzielą się z Państwem informacjami między innymi o potencjale branży metalowej w Radomiu a także ścieżkach rozwoju jakie firmy oferują swoim pracownikom.   

Ufamy, że poniższy materiał pozwoli zyskać wiedzę pomocną w podjęciu właściwej decyzji w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Tu znajdziesz nasz materiał: https://youtu.be/nRzPXhxLRk4

https://youtu.be/nRzPXhxLRk4

Trwa rekrutacja na Psychologię – nowy kierunek studiów na UTH w Radomiu

Psychologia, to nowy kierunek studiów uruchomiony na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu.

Rekrutacja na nowy kierunek pięcioletnich studiów magisterskich rozpoczęła się we wrześniu, zaraz po tym jak Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziły zgodę na jego uruchomienie.  

W trakcie pięcioletnich studiów można zdobyć nie tylko wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, ale również wybrać określoną specjalizację, np. psychologię kliniczną, psychologię reklamy czy psychologię społeczną. 

Absolwentów tego kierunku chętnie zatrudniają instytucje oświatowe, placówki medyczne, firmy reklamowe, specjalizujące się w sprzedaży czy transportowe.

Psychologia, jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2021/2022 znalazła się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Zgłoszenia pochodziły od 35 264 tys. osób.

Więcej informacji o KIERUNKU PSYCHOLOGIA na UTH TUTAJ

Rekrutacja odbywa się w  Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata  (SIRK) do 30 września tego roku.

Źródło: uniwersytetradom.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji, to kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, tworzeniem projektów oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowych.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i automatyzacji procesów. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

To kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą i nadzorem obrabiarek i linii produkcyjnych, robotyzacją procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach branży przemysłu maszynowego, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku:  https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/robotyka-i-automatyzacja-procesow/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej – warsztaty dla doradców zawodowych

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, wykłady skupione na tematyce kompetencji przyszłości, zwiedzanie laboratorium mechatroniki, to tylko niektóre z atrakcji warsztatów dla doradców zawodowych radomskich szkół. Warsztaty odbyły się 18 maja na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Warsztaty pt. „Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej” stanowią element programu „Mój zawód, moja przyszłość”. Ich celem jest przekazanie doradcom zawodowym wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości oraz oczekiwań pracodawców wobec młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy. Szczególnym tłem majowego spotkania były wyzwania przemysłu przyszłości.

Organizatorami warsztatów były: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Wydział Mechaniczny UTH oraz Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Doradcy wysłuchali wykładu Pawła Nowaka, Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w fundacji pt. „Główne trendy przemysłu przyszłości”. Omówiona została historia przemysłu 4.0, jego ewolucja w kierunku przemysłu przyszłości z perspektywy oczekiwań przedsiębiorców i uwarunkowań macro ekonomicznych. Podczas tego modułu prowadzący scharakteryzował trendy w gospodarce polskiej i światowej w świetle najnowszych zmian technologicznych. Prelegent zapoznał słuchaczy z zawodami przyszłości, które w głównej mierze związane są z informatyką oraz automatyką i robotyką.

Kolejny wykład dotyczył technologii przemysłu przyszłości – definicji i podstawowych pojęć, który wygłosił dr hab. Inż. Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w  FPPP, przybliżając terminologię zagadnień dotyczących przemysłu przyszłości.

W dalszej części spotkania doradcy zwiedzili laboratorium mechatroniki i pracownię CNC. Po ich wnętrzach oprowadzili gości: dr inż. Przemysław Motyl i dr inż. Krzysztof Olejarczyk, Prodziekani Wydziału Mechanicznego UTH. W laboratorium można było między innymi przyjrzeć się  konstrukcji i pracy robota przemysłowego zaś w pracowni CNC –  poznać podstawy w zakresie pracy obrabiarki sterowanej numerycznie. Niewątpliwą atrakcję stanowiła  wizyta w showroomie technologii przemysłu 4.0 –  miejsca demonstracji takich rozwiązań jak druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, czy rozwiązania predictive maintenance dla studentów, pracowników oraz przedsiębiorców. Doradcy przy użyciu gogli VR mieli możliwość przenieść się do świata wirtualnego.

Kolejnym punktem spotkania był wykład dr Ziemowita Sochy, eksperta FPPP, pt. „Kompetencje przyszłości w dobie przemysłu 4.0”. Podczas tego modułu prowadzący zaakcentował istotne elementy edukacji młodzieży z uwzględnieniem trendów i oczekiwań przedsiębiorców na rynku pracy. Prelegent zachęcił doradców do prac grupowych, związanych z pojęciami: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Omówione zostały także trendy w zakresie kształcenia (na podstawie materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych – IBE).

Zwieńczeniem wykładów było wręczenie dyplomów ukończeniu szkolenia, przygotowanych przez Fundację, a ostatnim punktem spotkania było oglądanie pojazdów, skonstruowanych przez studentów radomskiej uczelni – członków Studenckiego Klubu Naukowego Turbodoładowani przy wsparciu pracowników naukowych Katedry Pojazdów Samochodowych oraz Katedry Mechaniki Stosowanej i Mechatroniki.

Mój zawód, moja przyszłość – podsumowanie promocji kształcenia zawodowego wśród maturzystów

20 szkół w Radomiu i regionie i kontakt z ponad 1100 maturzystami. To bilans spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów. W realizacji projektu uczestniczą: Urząd Miejski w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomscy przedsiębiorcy.

Podczas krótkich spotkań staraliśmy się przekonać maturzystów do pozostania w Radomiu, kontynuowania nauki na kierunkach technicznych UTH a następnie podjęcia pracy w prężnie działających, lokalnych firmach.

Większość spotkań odbyła się stacjonarnie. Po covidowej przerwie, znów  mieliśmy możliwość spotkać się osobiście z maturzystami i ich nauczycielami na  45- minutowych „pogadankach”. Uatrakcyjniła je prezentacja przeplatana filmami promującymi poszczególne wydziały UTH. Wspólnie z przedstawicielami uczelni i radomskich firm staraliśmy się zobrazować młodzieży jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta, jakie firmy prężnie działają i co produkują.

Nasze spotkania podsumowaliśmy w miniony czwartek, pochylając się nad ewaluacją dotychczasowych działań oraz procesem zmian, jakich należy dokonać na przyszłość. Wszystko po to, by projekt trafił do jeszcze większej grupy maturzystów, zyskując lepszy odbiór a co za tym idzie w stu procentach spełnił swoje założenia.

W tegorocznej edycji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów uczestniczyło 10 firm z Radomia (Dürr Poland Sp. z o.o., Gabec S.C., GGG Sp. z o. o., Inter-Metal Sp.j, PMP Poland Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Rohrbogen Sp. z o.o., Trend Glass Sp. z o.o., ZA Kombud S.A., ZPM Radom – Mlekpol); 5 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu:  WTEiI, Wydział Mechaniczny, WICiT, WEiF, Wydział Sztuki); Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie poznali wymogi radomskiego rynku pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, 28 marca odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.

Celem spotkania było zapoznanie abiturientów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas poniedziałkowego spotkania w szkole w Siennie poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

O wymogach współczesnego rynku pracy, oczekiwaniach pracodawcy względem pracownika a także pracy w prężnie prosperującej firmie opowiedziała młodzieży Beata Kosior, reprezentująca Zakłady Automatyki Kombud S.A. Radomska firma, to lider w branży systemów sterowania ruchem kolejowym.

O atutach Radomia opowiedziała maturzystom Anna Adamczyk z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Warto wśród nich wymienić dobrą lokalizację, tańsze niż w dużych aglomeracjach koszty utrzymania, dobrą infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Abiturienci dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców.

Maturzyści z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Spotkanie z abiturientami przysuskiej szkoły miało miejsce 22 marca. Zbigniew Noga z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przybliżył młodzieży ofertę dalszego kształcenia na UTH. Doświadczony wykładowca podzielił się z maturzystami swoim dorobkiem zawodowym. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca, która przynosi korzyści finansowe i daje satysfakcję. Ważnym elementem drogi zawodowej jest ciągłe dokształcanie się, zdobywanie uprawnień oraz zgłębianie wiedzy praktycznej.

Do odważnych decyzji w kwestii wyboru zawodu zachęcił abiturientów Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar, która specjalizuje się w produkcji narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich. Przedstawiciel branży metalowej na przykładzie swojej firmy przybliżył abiturientom jak wygląda praca w sektorze metalowym, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Jak podkreślił firmy czekają na młodych ludzi, posiadających widzę techniczną. Oferują stabilne zatrudnienie, możliwość awansu i atrakcyjne wynagrodzenie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Predyspozycje i umiejętności kluczem przy wyborze zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego, 18 marca odwiedziliśmy kolejną ze szkół w regionie. Tym razem spotkaliśmy się z maturzystami Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas piątkowego spotkania poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział: dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.​ dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jolanta Pilecka – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Witczak-Armacińska – pracownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa. Ostatni z wydziałów to propozycja zwłaszcza dla dziewcząt, które w przyszłości mogą pracować w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy też chemicznej.

Przedstawicielka firmy PMP – producenta i dostawcy części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, tytoniowego, maszynowego, farmaceutycznego oraz maszyn pakujących, przekazała młodzieży jak ważne w wyborze zawodu jest kierowanie się umiejętnościami, uwzględnienie własnych predyspozycji oraz zainteresowań.

Specjalistka od HR zachęciła młodych do świadomego wyboru zawodu oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści z Przysuchy gotowi na zmiany

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania, które miało miejsce 15 marca maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego, który reprezentował Zbigniew Noga. Wykładowca podzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym a także wspomniał, że sam jest absolwentem Zespołu Szkół numer 2 w Przysusze. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca.

Do odważnych decyzji w kwestii studiów i pracy zachęciła abiturientów Ilona Gajda, prezes Rohrbogen Sp.z o.o. Jak podkreśliła warto rozwijać swoje umiejętności, uczyć się języków obcych i zdobywać doświadczenie u najlepszych a tych nie brakuje w Radomiu i regionie. Prezes radomskiej firmy wspomniała o zakładach skupionych w Radomskim Klastrze Metalowym a także zawodach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Na koniec spotkania abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.