Mój zawód, moja przyszłość – podsumowanie promocji kształcenia zawodowego wśród maturzystów

20 szkół w Radomiu i regionie i kontakt z ponad 1100 maturzystami. To bilans spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów. W realizacji projektu uczestniczą: Urząd Miejski w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomscy przedsiębiorcy.

Podczas krótkich spotkań staraliśmy się przekonać maturzystów do pozostania w Radomiu, kontynuowania nauki na kierunkach technicznych UTH a następnie podjęcia pracy w prężnie działających, lokalnych firmach.

Większość spotkań odbyła się stacjonarnie. Po covidowej przerwie, znów  mieliśmy możliwość spotkać się osobiście z maturzystami i ich nauczycielami na  45- minutowych „pogadankach”. Uatrakcyjniła je prezentacja przeplatana filmami promującymi poszczególne wydziały UTH. Wspólnie z przedstawicielami uczelni i radomskich firm staraliśmy się zobrazować młodzieży jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta, jakie firmy prężnie działają i co produkują.

Nasze spotkania podsumowaliśmy w miniony czwartek, pochylając się nad ewaluacją dotychczasowych działań oraz procesem zmian, jakich należy dokonać na przyszłość. Wszystko po to, by projekt trafił do jeszcze większej grupy maturzystów, zyskując lepszy odbiór a co za tym idzie w stu procentach spełnił swoje założenia.

W tegorocznej edycji projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów uczestniczyło 10 firm z Radomia (Dürr Poland Sp. z o.o., Gabec S.C., GGG Sp. z o. o., Inter-Metal Sp.j, PMP Poland Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Rohrbogen Sp. z o.o., Trend Glass Sp. z o.o., ZA Kombud S.A., ZPM Radom – Mlekpol); 5 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu:  WTEiI, Wydział Mechaniczny, WICiT, WEiF, Wydział Sztuki); Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie poznali wymogi radomskiego rynku pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, 28 marca odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.

Celem spotkania było zapoznanie abiturientów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas poniedziałkowego spotkania w szkole w Siennie poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

O wymogach współczesnego rynku pracy, oczekiwaniach pracodawcy względem pracownika a także pracy w prężnie prosperującej firmie opowiedziała młodzieży Beata Kosior, reprezentująca Zakłady Automatyki Kombud S.A. Radomska firma, to lider w branży systemów sterowania ruchem kolejowym.

O atutach Radomia opowiedziała maturzystom Anna Adamczyk z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Warto wśród nich wymienić dobrą lokalizację, tańsze niż w dużych aglomeracjach koszty utrzymania, dobrą infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Abiturienci dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców.

Maturzyści z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Spotkanie z abiturientami przysuskiej szkoły miało miejsce 22 marca. Zbigniew Noga z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przybliżył młodzieży ofertę dalszego kształcenia na UTH. Doświadczony wykładowca podzielił się z maturzystami swoim dorobkiem zawodowym. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca, która przynosi korzyści finansowe i daje satysfakcję. Ważnym elementem drogi zawodowej jest ciągłe dokształcanie się, zdobywanie uprawnień oraz zgłębianie wiedzy praktycznej.

Do odważnych decyzji w kwestii wyboru zawodu zachęcił abiturientów Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar, która specjalizuje się w produkcji narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich. Przedstawiciel branży metalowej na przykładzie swojej firmy przybliżył abiturientom jak wygląda praca w sektorze metalowym, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Jak podkreślił firmy czekają na młodych ludzi, posiadających widzę techniczną. Oferują stabilne zatrudnienie, możliwość awansu i atrakcyjne wynagrodzenie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Predyspozycje i umiejętności kluczem przy wyborze zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego, 18 marca odwiedziliśmy kolejną ze szkół w regionie. Tym razem spotkaliśmy się z maturzystami Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas piątkowego spotkania poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział: dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.​ dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jolanta Pilecka – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Witczak-Armacińska – pracownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa. Ostatni z wydziałów to propozycja zwłaszcza dla dziewcząt, które w przyszłości mogą pracować w branży kosmetycznej, farmaceutycznej czy też chemicznej.

Przedstawicielka firmy PMP – producenta i dostawcy części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, tytoniowego, maszynowego, farmaceutycznego oraz maszyn pakujących, przekazała młodzieży jak ważne w wyborze zawodu jest kierowanie się umiejętnościami, uwzględnienie własnych predyspozycji oraz zainteresowań.

Specjalistka od HR zachęciła młodych do świadomego wyboru zawodu oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści z Przysuchy gotowi na zmiany

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół numer 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Wszystko w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania, które miało miejsce 15 marca maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego, który reprezentował Zbigniew Noga. Wykładowca podzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym a także wspomniał, że sam jest absolwentem Zespołu Szkół numer 2 w Przysusze. Jak zaznaczył najważniejsze jest dobre wykształcenie a później rozwojowa praca.

Do odważnych decyzji w kwestii studiów i pracy zachęciła abiturientów Ilona Gajda, prezes Rohrbogen Sp.z o.o. Jak podkreśliła warto rozwijać swoje umiejętności, uczyć się języków obcych i zdobywać doświadczenie u najlepszych a tych nie brakuje w Radomiu i regionie. Prezes radomskiej firmy wspomniała o zakładach skupionych w Radomskim Klastrze Metalowym a także zawodach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie.

Agnieszka Witczak- Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu zachęciła abiturientów do pozostania w Radomiu – mieście, które stwarza warunki rozwoju dla dobrze wykształconych, młodych osób.

Na koniec spotkania abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.

Maturzyści z Szydłowca zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia oraz oczekiwaniami jakie stawia przed nimi rynek pracy

W ramach kontynuacji projektu “Mój zawód moja przyszłość”, który ma na celu promocję kształcenia zawodowego odwiedzamy szkoły w regionie.

W czwartek, 10 marca 2022 r, gościliśmy w Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Celem spotkania było zapoznanie tegorocznych maturzystów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pokazanie atutów Radomia, jako idealnego miasta do życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten zawodowy rozwój jest możliwy poprzez pracę, a taką oferują, prężnie działające, radomskie firmy.

Podczas czwartkowego spotkania w szydłowieckiej szkole poruszone zostały takie tematy jak: kontynuacja dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych radomskich firmach.

W wydarzeniu wzięli udział:

Robert Gielniewski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Jerzy Widuliński wraz z pracownikiem – reprezentujący firmę Pronar

Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na wstępie uczniowie poznali mało znane atuty Radomia oraz mapę gospodarczą. Dowiedzieli się jak wiele firm powstało w Radomiu i które z zawodów są na topie wśród pracodawców. Przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego zapoznał młodzież z ofertą dalszego kształcenia na wydziałach: Mechanicznym, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa.

Przedstawiciele firmy Pronar – producenta narzędzi specjalnych, służących do obróbki plastycznej tworzyw sztucznych i metali lekkich opowiedzieli abiturientom jak wygląda praca w tej firmie, jakie są nowinki techniczne oraz wymogi względem pracowników. Podkreślili także atuty Radomia i firm, które działają w naszym mieście. By w nich pracować jak zaznaczyli należy posiadać konkretne umiejętności. Jerzy Widuliński, prezes firmy Pronar zachęcił młodych do świadomego wyboru zawodu technicznego, oraz nabycia umiejętności, które daje praktyka i praca w firmach z potencjałem.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez przedstawiciela UTH.

Maturzyści już teraz decydują o swojej przyszłości

W ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” odwiedziliśmy maturzystów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Było to spotkanie online poświęcone promocji kształcenia zawodowego.

Spotkanie miało miejsce pod koniec lutego i było poświęcone promocji radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium wzięli udział Mateusz Wieteska z firmy Dürr Poland oraz mgr inż. Emil Dygas z UTH Radom (Wydział Mechaniczny) a także Agnieszka Witczak-Armacińska z Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

Przedstawicielka urzędu przekazała maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Maturzyści zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Najwięcej czasu poświęcono na przybliżenie oferty Wydziału Mechanicznego a dokładnie Katedry Budownictwa.

Przedstawiciel firmy Dürr Poland skupił się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy. Przedstawiciel firmy opowiedział maturzystom jak trafił na praktyki a następnie został zatrudniony w firmie Dürr Poland, która specjalizuje się i doskonali w projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie systemów transportu technologicznego głównie dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Abiturienci obiecali zagłębić się w tematykę poruszoną podczas spotkania. Wynik matury, jak zaznaczyli, będzie decydujący w kwestii wyboru studiów oraz znalezienia pracy.

W Kamienicy Deskurów działa miejski punkt pomocy dla obywateli Ukrainy

– To miejsce, w którym chcemy łączyć osoby potrzebujące pomocy z tymi, którzy taką pomoc oferują. W Kamienicy Deskurów gromadzimy informacje o wolnych miejscach noclegowych. Zapraszamy też do współpracy lekarzy, którzy zechcą nieodpłatnie udzielać porad medycznych oraz prawników. Dzięki ofiarności radomian na miejscu możemy także zaopatrzyć osoby uciekające przed wojną w artykuły pierwszej potrzeby – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Kamienica Deskurów jest również miejscem organizacji zbiórek darów dla Ukrainy. Pierwszy transport leków i środków opatrunkowych trafił już do ukraińskiego miasta Winnica. Zbiórka darów dla  Ukraińców, uciekających przed wojną wciąż trwa. Potrzebne są m.in.: leki, artykuły dla dzieci, w szczególności wózki dziecięce, a także artykuły żywnościowe dla dzieci (najlepiej z długim terminem przydatności) oraz artykuły higieniczne i kosmetyki dla najmłodszych. Dary można przynosić do Kamienicy Deskurów od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-20.00.

Z punktem informacyjnym można się kontaktować dzwoniąc pod numery telefonu: 603 303 784 lub 48 362 01 36. Można też wysłać maila na adres: ukraina@gminaradom.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.radom.pl/page/8136,punkt-pomocy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html

Elektryczny pojazd powstaje w Katedrze Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego UTH Radom

Elektromobilność to technologia przyszłości i próba odpowiedzi na nasze kłopoty komunikacyjne i problem smogu w miastach. Czy więcej w niej zalet, czy wad? Odpowiedź na to pytanie poznamy za sprawą studentów Wydziału Mechanicznego zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym „Turbodoładowani”, działającym przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.  Wszystko za sprawą budowanego pojazdu elektrycznego w ramach projektu „Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych”.

Elektryczny pojazd powstaje w Katedrze Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego UTH.

Zgodnie z projektem czterokołowiec będzie wyposażony w dwa miejsca siedzące oraz niewielki bagażnik. Na dachu będą panele fotowoltaiczne o łącznej mocy maksymalnej około 250 W. Panele będą zmieniać kąt nachylenia, aby lepiej wykorzystać energię słoneczną. Z tyłu pojazdu zamieszczone będą dwa silniki elektryczne o łącznej mocy maksymalnej 2 Kw. Całość będzie zasilana z czterech akumulatorów 12 V połączonych szeregowo. Napięcie systemowe to 48 V. Pneumatyczne zawieszenie kół poprawi komfort jazdy. Całość zostanie wyposażona w zrobotyzowany system sterowania kierownicą.

Elektryczny pojazd jest finansowany ze środków MEiN.

Prezentacja auta odbędzie się w maju na terenie Katedry Pojazdów Samochodowych w obecności  międzynarodowego zespołu studentów, nauczycieli i przedsiębiorców realizujących europejski projekt dotyczący elektromobilności pn. Edrivetour (link: https://edrivetour.eu/).

UTH Radom jest partnerem unikalnego w skali EU projektu, finansowanego bezpośrednio przez odpowiednią agencję wykonawczą Komisji Europejskiej, dotyczącego kształcenia inżynierów na potrzeby szeroko rozumianej elektromobilności.

Aktualny przebieg prac nad pojazdem elektrycznym: https://youtu.be/jrrtomNO0dQ

Radom atrakcyjnym miejscem do dalszej edukacji i życia dla maturzystów

Obranie dalszej ścieżki kształcenia w Radomiu – na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz pracy w perspektywicznych firmach, to temat styczniowych spotkań on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług. Wirtualne spotkania odbyły się w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość” a ich adresatami byli maturzyści.

Tematem spotkania była promocja, radomskiego przemysłu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Miasta Radom, jako atrakcyjnego miejsca do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia.

W webinarium zorganizowanym dla maturzystów z „Ekonomika” wzięli udział Anna Abramowicz z firmy Dürr Poland, dr hab. Małgorzata Lotko, prof.  UTH Radom reprezentująca Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Krzysztof Turek, kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

W wirtualnym spotkaniu w Zespole Szkół Skórzano -Odzieżowych Stylizacji i Usług uczestniczyli Monika Gembska z firmy Trend Glass, Ewelina Barszcz z Ośrodka Informatyki i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Krzysztof Turek, kierownik Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Przedstawiciel urzędu przekazał maturzystom dlaczego warto zostać w Radomiu – mieście, które jest atrakcyjne do dalszego kształcenia i życia.

Nasze miasto pod względem wielkości, rozumianej jako ilość mieszkańców,  jest 14 w Polsce i drugie na Mazowszu, po Warszawie.

Co mówią o nas inwestorzy? Mówią, że wartością w naszym mieście są dobrze wykształceni – technicznie radomianie, niższe w stosunku do dużych aglomeracji koszty prowadzenia biznesu. Nie da się pominąć faktu, że w Radomiu dobrze jest zbilansowana równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dobra lokalizacja, coraz lepsza infrastruktura pozwalają na szybkie dotarcie z jednego punktu miasta do drugiego, a to ma duże znaczenie jeśli chodzi o oszczędność czasu i organizację życia codziennego.

Maturzyści zapoznali się z ciekawą ofertą dalszego kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.

Przedstawiciele radomskich firm skupili się na obrazie gospodarczym miasta, który dziś tworzy wiele firm globalnych, które nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale konkurują na rynkach międzynarodowych i stanowią dla mieszkańców Radomia międzynarodowe środowisko pracy.

Maturzyści wykazali zainteresowanie tematyką poruszaną w ramach projektu: “Mój zawód moja przyszłość”, a także zagłębili się w szczegółową analizę oferty dalszego kształcenia, przedstawioną przez kadrę UTH.