Mój zawód, moja przyszłość – promocja kształcenia zawodowego wśród maturzystów

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz radomskimi przedsiębiorstwami w kwietniu br. kontynuował realizację projektu „Mój zawód, moja przyszłość” – promującego kształcenie zawodowe wśród maturzystów.

Podczas dwóch ostatnich spotkań w szkołach z regionu radomskiego staraliśmy się pokazać obecnym i przyszłym maturzystom, że warto pozostać w Radomiu, kontynuować naukę na kierunkach technicznych UTH, a następnie lub równolegle podjąć pracę w dobrze prosperujących lokalnych firmach. Staraliśmy się zobrazować młodzieży, jak zmienił się Radom na przestrzeni ostatnich lat, jak wygląda jego oferta kulturalna, a także jak obecnie wygląda mapa gospodarcza miasta oraz wymienić prężnie działające firmy ze wskazaniem profilu ich działalności.

Serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji spotkań łącznie z ponad setką uczniów, tj. z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Iłży i z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze oraz za tak ich liczny udział w tym krótkim wydarzeniu. Słowa podziękowania kierujemy również do prelegentów – przedstawicieli UTH Radom oraz radomskich spółek: Pronar Sp. z o.o. i Kombud SA. A maturzystów – jeszcze raz zapraszamy do studiowania oraz podejmowania pracy w mieście Radom.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu dla młodych projektantów „Kreacje – Prowokacje 2023”

W piątek 10 marca 2023 r. w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu został przeprowadzony finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Mody „Kreacje Prowokacje 2023” zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego, którego reprezentowała na uroczystości Pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Podsumowanie promocji kształcenia zawodowego 2022

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu wspólnie z Radomskim Klastrem Metalowym zorganizowało spotkanie dot. promocji kształcenia zawodowego. Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2022 r. w godzinach w kamienicy Deskurów przy Rynek 14.

Agenda spotkania:

14:00 – 14:15  Przywitanie gości

14:15 – 14:30  Wręczenie dyplomów dla uczestników spotkań w ramach promocji kształcenia zawodowego

14:30 – 14:45  Prezentacja strony Radomskiego Klastra Metalowego

14:45 – 15:00  Promocja kształcenia zawodowego – plany na przyszłość

15:00 – 15:20  Panel dyskusyjny i sesja Q&A „Promocja kształcenia zawodowego i dualnego”

15:20 – 16:00  Networking

Debata ekspercka „Jak radzić sobie z szumem informacyjnym w sieci?”

26 listopada 2022 roku (sobota) w godzinach 10:00 – 12:00, w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7a, Aula Główna A1 (I piętro) odbędzie się debata ekspercka, nt. Jak radzić sobie z szumem informacyjnym w sieci? W debacie wezmą udział eksperci z Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS), Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE Polska) oraz Stowarzyszenia ASIS Polska.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie www.ahns.pl

Praktyki i staże – warsztaty dla doradców zawodowych

Staże i praktyki, to temat kolejnych warsztatów dla doradców zawodowych zorganizowanych w ramach projektu promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód, moja przyszłość”. O systemie praktyk i staży, będących ważnym elementem ścieżki zawodowej młodych ludzi opowiedzieli nauczycielom przedstawiciele radomskich firm: Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Zakłady Automatyki Kombud S.A. oraz Dürr Poland Sp. z o.o.

Warsztaty odbyły się 18 października w siedzibie firmy Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Wzięło w nich udział ponad 20 doradców zawodowych z radomskich placówek edukacyjnych. Nauczycieli powitali: Philippe Bonnin – dyrektor radomskiej fabryki papierosów, Monika Kozior – dyrektor produkcji oraz Damian Szlaga – people & culture business partner Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Philippe Bonnin zaznaczył, że Radom stanowi kluczowy element w globalnej strategii międzynarodowej korporacji Imperial Brands. To właśnie w naszym mieście koncern zlokalizował jeden ze swoich największych zakładów produkcyjnych a wytwarzane w nim wyroby są eksportowane do kilkudziesięciu krajów na całym świecie.

Uczestnicy warsztatów udali się na wycieczkę po kilkukondygnacyjnym budynku zlokalizowanej w centrum miasta 100- letniej fabryki. Zobaczyli jak wygląda produkcja papierosów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Doradcy zapoznali  się z przebiegiem prac w działach: wyrobu tytoniu, produkcji i pakowania papierosów czy produkcji sztabek filtrowych. Przyjrzeli się pracy maszyn a także doświadczonej kadry pracowniczej.

Następnie nauczyciele podzielili się z przedstawicielami radomskich firm swoimi spostrzeżeniami na temat praktyki i staży. Jak zaznaczyli ważnym ogniwem jest firma, do której uczeń trafia na praktyki. Istotnym problemem ich właściwego przebiegu jest stopień zaangażowania opiekunów praktyk, którzy oprócz poświęcenia czasu dla kształcenia młodzieży muszą wykonywać zadania, wynikające z zajmowanego stanowiska. Jak podkreślili doradcy, uczniowie zwykle trafiają na praktykę do małych firm rodzinnych, ale coraz częściej deklarują chęć nauki od najlepszych dużych firm, często z zagranicznym pochodzeniem kapitału.

O praktykach a także stażach absolwenckich i studenckich, zapotrzebowaniu na pracowników konkretnych profesji, a także aktywnych działaniach na rzecz szkolenia oraz pozyskiwania przyszłych kadr opowiedzieli doradcom przedstawiciele radomskich firm: Anna Jabłońska – Dürr Poland Sp. z o.o. , Anna Ciesielska – Siek – Zakłady Automatyki Kombud S.A. oraz Damian Szlaga – Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Dürr Poland dostarcza kompletne systemy transportu technologicznego, które przede wszystkim znajdują zastosowanie w fabrykach samochodowych, w obszarach lakierni oraz montażu końcowego. Firma organizuje praktyki dla uczniów szkół średnich (obowiązkowe i bezpłatne) a także dla studentów (obowiązkowe, nieobowiązkowe, płatne). Absolwenci mają możliwość kontynuacji zatrudnienia w firmie na podstawie umowy o pracę.  

Zakład Automatyki Kombud, jeden z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym organizuje praktyki zawodowe dla: uczniów szkół średnich, studentów (w tym wakacyjne płatne), staże dla absolwentów szkół średnich i wyższych (w tym wakacyjne płatne) a także staże z Urzędu Pracy. Absolwenci mają możliwość kontynuacji zatrudnienia w firmie na podstawie umowy o pracę.

Firma Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. oferuje płatne staże zawodowe dla osób w wieku 19-30 lat posiadających status studenta (umowa stażowa na minimum 6 miesięcy). Po zakończeniu stażu istnieje możliwość kontynuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Firmy uczestniczą w procesie kształcenia dualnego.    

Podczas spotkania przedstawiciele Biura Przedsiębiorczości i Obsługi  Inwestora Urzędu Miejskiego przedstawili działania realizowane w ramach projektu: „Mój zawód, moja przyszłość”. Pochylono się także nad  inicjatywami, które warto wypracować w celu pomocy młodzieży w realizacji ścieżki rozwoju zawodowego.

Organizatorami warsztatów było: Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz firmy: Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Zakłady Automatyki Kombud S.A., Dürr Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej

Fot. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.; Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu

Posiedzenie Rady Ekspertów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Podsumowanie inicjatyw zorganizowanych w roku akademickim 2021/2022 a także przedstawienie zamierzeń z jakimi w tym roku zmierzy się Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS) towarzyszyły posiedzeniu Rady Ekspertów uczelni. Posiedzenie miało miejsce 6 października 2022 roku.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Rady dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz od powitania nowych członków grona ekspertów tworzących Radę Ekspertów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Do eksperckiego grona dołączyli mjr Robert Piwko, Krzysztof Łyżwiński, Bartosza Zylik oraz Konrad Zabłocki.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie minionego roku akademickiego a także zaplanowanie wydarzeń i inicjatyw jakie odbędą się w nowym roku – 2022/2023.

Do wartościowych inicjatyw należą: radomskie forum audytu, które odbyło się po raz pierwszy na początku października 2021 roku zaś po raz drugi w marcu 2022 roku z inicjatywy  Ireneusza Jabłońskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

W inicjatywę z sukcesem włączyła się Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

AHNS jak podkreśliła przewodnicząca rady eksperckiej również w tym roku zamierza zorganizować  radomskie forum audytu z debatą ekspercką. Tym razem eksperci poruszą temat: „jak radzić sobie z szumem informacyjnym w sieci?”.

Wartymi uwagi inicjatywami z sukcesem zorganizowanymi przez uczelnię były konferencje naukowe skupiające środowisko praktyków i naukowców. Więcej o konferencjach na: https://ahns.pl/konferencje/konferencje-zrealizowane/

W dalszej części Posiedzenia Rady Ekspertów AHNS w Radomiu dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz pochyliła się nad tematem praktyk studenckich oraz badań naukowych w które mogliby być zaangażowani studenci z wysokimi osiągnięciami naukowymi. Ich zadaniem byłoby sporządzanie raportów bądź dedykowanych badań wewnątrz instytucjonalnych. Badania naukowe mogłyby odbywać się pod okiem opiekunów w ramach Kół Naukowych.

Wybór odpowiedniego modelu kształcenia i zdobycie dobrego zawodu

Wybór odpowiedniego modelu kształcenia i zdobycie dobrego zawodu, który pozwoli odnaleźć się na rynku pracy, to wyzwanie przed którym już niebawem staną uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Rolą rodziców i opiekunów jest wsparcie młodych osób w podjęciu odpowiedniej drogi kształcenia, uwzględniając ich potencjał, zdolności, predyspozycje a także mając na uwadze wyzwania jakie stawia rynek pracy. Już wkrótce kontynuując projekt „Mój zawód, moja przyszłość”, wspólnie z przedsiębiorcami będziemy gościć w radomskich szkołach – na wywiadówkach. To właśnie podczas spotkań z rodzicami ósmoklasistów, będziemy starali się przybliżyć najważniejsze kwestie związane z wyborem odpowiedniej ścieżki kształcenia dla ich pociech.

Poniżej zamieszczamy materiał, który pozwoli odpowiedzieć na wiele kwestii: czy i dlaczego warto wybrać Radom na miejsce do życia i rozwoju, jak kształtuje się obraz gospodarczy miasta, które z zawodów są najbardziej poszukiwane, jak wygląda kształcenie dualne w naszym mieście i jakie daje korzyści uczniom. Wspomniane kwestie poruszą: przedstawicielka Urzędu Miejskiego i przedsiębiorcy, reprezentujący Radomski Klaster Metalowy. W poniższym materiale przedsiębiorcy podzielą się z Państwem informacjami między innymi o potencjale branży metalowej w Radomiu a także ścieżkach rozwoju jakie firmy oferują swoim pracownikom.   

Ufamy, że poniższy materiał pozwoli zyskać wiedzę pomocną w podjęciu właściwej decyzji w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Tu znajdziesz nasz materiał: https://youtu.be/nRzPXhxLRk4

https://youtu.be/nRzPXhxLRk4

Trwa rekrutacja na Psychologię – nowy kierunek studiów na UTH w Radomiu

Psychologia, to nowy kierunek studiów uruchomiony na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu.

Rekrutacja na nowy kierunek pięcioletnich studiów magisterskich rozpoczęła się we wrześniu, zaraz po tym jak Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziły zgodę na jego uruchomienie.  

W trakcie pięcioletnich studiów można zdobyć nie tylko wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, ale również wybrać określoną specjalizację, np. psychologię kliniczną, psychologię reklamy czy psychologię społeczną. 

Absolwentów tego kierunku chętnie zatrudniają instytucje oświatowe, placówki medyczne, firmy reklamowe, specjalizujące się w sprzedaży czy transportowe.

Psychologia, jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2021/2022 znalazła się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Zgłoszenia pochodziły od 35 264 tys. osób.

Więcej informacji o KIERUNKU PSYCHOLOGIA na UTH TUTAJ

Rekrutacja odbywa się w  Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata  (SIRK) do 30 września tego roku.

Źródło: uniwersytetradom.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji, to kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, tworzeniem projektów oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowych.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx

Robotyka i automatyzacja procesów – nowy kierunek na UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i automatyzacji procesów. Zgodę na uruchomienie kierunku wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

To kierunek techniczny realizowany na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą i nadzorem obrabiarek i linii produkcyjnych, robotyzacją procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach branży przemysłu maszynowego, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku:  https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/robotyka-i-automatyzacja-procesow/

Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx