Spotkania w radomskich szkołach ponadpodstawowych w ramach projektu “Mój zawód moja przyszłość”

Zgodnie z założeniami strategii promocji kształcenia zawodowego 2019/2020 w drugiej połowie listopada br. rozpoczęliśmy serię spotkań z uczniami radomskich szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja potencjału gospodarczego Radomia oraz przedstawienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, która odpowiada na zapotrzebowania radomskich pracodawców.

Do tej pory spotkania odbyły w: II LO im. M. Konopnickiej, X LO im. S. Konarskiego, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Zespole Szkół Samochodowych. Firmy, które wzięły udział w spotkaniach to: Durr Poland, Zakłady Automatyki KOMBUD SA., Pronar i Stępień.

I Radomski Festiwal Kariery 2019 – podsumowanie

W spotkaniu uczestniczyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz wszyscy przedstawiciele firm, szkół zawodowych wraz z uczniami, którzy byli wystawcami, inicjatorami warsztatów mocno zaangażowanymi w realizację i zachowanie porządku w trakcie trwania wydarzenia.
W imieniu pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia wręczyła podziękowania 30 radomskim firmom , 9 szkołom zawodowym i 37 uczniom za udział i zaangażowanie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Radomia poprzez promocję szkolnictwa zawodowego oraz radomskich firm na I Radomskim Festiwalu Kariery 2019, który odbył się w dniu 23 października 2019r. w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Szkołom i uczniom wraz z podziękowaniami wręczono vouchery na badanie określające najważniejsze silne strony i talenty osobiste TalentReflect firmy Westhill, o łącznej wartości 15 tys. zł
DZIĘKUJEMY panu Januszowi Trojanowskiemu – Prezesowi firmy GGG sp. z o.o. za zabranie głosu na spotkaniu i za pozytywną wypowiedź skierowaną pod adresem organizatorów wydarzenia – Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNEJ EDYCJI RADOMSKIEGO FESTIWALU KARIERY

I Radomski Festiwal Kariery 2019

“Chcemy odczarować radomski rynek, radomską gospodarkę i pokazać młodzieży, że w Radomiu są firmy, które mogą zaoferować doskonałą ścieżkę kariery zawodowej. Jestem przekonana, że rezultatem festiwalu będzie mądra decyzja, przed którą stoją uczniowie ósmych klas szkół podstawowych” – mówiła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia

Podczas Festiwalu swoje oferty kształcenia przedstawiły też radomskie
szkoły zawodowe. Wiceprezydent Karol Semik przypomniał, że już teraz
oferta radomskich szkół technicznych cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Naukę w tego typu szkołach wybiera około 60 procent
wcześniej absolwentów gimnazjów, a teraz gimnazjów i szkół podstawowych.

“Ma to podłoże związane z naszą współpracą z pracodawcami. W
skali kraju jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o system kształcenia
dualnego. W tym roku mamy już pierwszych absolwentów. Myślę, że to co
już udało się zrobić jest gwarancją, że ten system będzie trwał i będzie
dobrze dostosowany do rynku pracy” – ocenił pan Karol Semik – Zastępca
Prezydenta Miasta Radomia.

Zdaniem prezesa Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Łukasza Białczaka system
kształcenia dualnego, który łączy zdobywanie wiedzy w szkole z
praktyczną nauką zawodu u pracodawcy to bardzo dobre rozwiązanie, które
powinno być rozwijane.
“Współpraca pomiędzy miastem,
przedsiębiorcami i szkołami jest wzorowa. Efektem jest to, że absolwenci
szkół ponadpodstawowych natychmiast znajdują pracę i są do niej bardzo
dobrze przygotowani” – podkreślił pan Łukasz Białczak.

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY zorganizowało Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej, Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. DZIĘKUJEMY wszystkim wystawcom – radomskim firmom i szkołom zawodowym za ogromne zaangażowanie w organizację i przygotowanie wszystkich atrakcji w postaci pokazów i warsztatów, które wręcz porwały odwiedzających uczniów i przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY

I RADOMSKI FESTIWAL KARIERY 2019 – 23 PAŹDZIERNIK 2019

Opublikowany przez Invest in Radom Czwartek, 24 października 2019

I Radomski Festiwal Kariery 2019

Promocja radomskiego przemysłu wśród uczniów szkół podstawowych oraz doradców zawodowych to główny cel Radomskiego Festiwalu Kariery, który odbędzie się w środę 23 października 2019 w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. W wydarzeniu weźmie udział 30 radomskich firm, m.in. branży metalowej, automatyki, elektrotechniki, transportowej i spożywczej, które zaprezentują swoje sztandarowe produkty. Własne stoiska przygotowują też radomskie szkoły zawodowe – ” Chcemy pokazać uczniom ósmych klas szkół podstawowych jasno określoną ścieżkę edukacji, która umożliwi zawodową karierę w radomskich firmach. Zależy nam na tym, by nasza młodzież nie musiała wyjeżdżać z Radomia i szukać szczęścia poza granicami naszego miasta ” – mówi Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

W ramach Festiwalu planowane są m.in. warsztaty dla uczniów z zakresu programowania robotów, programowania Minecraft, projektowania stron internetowych, elektroniki, automatyki, a także warsztaty krawieckie, fryzjerskie i kulinarne. – “To projekt, który dedykujemy uczniom ósmych klas szkół podstawowych i ich rodzicom. We współpracy z pracodawcami chcemy pokazać możliwości radomskich firm. Jest to wzmocnienie tych działań, które podjęliśmy już kilka lat temu czyli wdrażania systemu kształcenia dualnego” – mówi Karol Semik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Radomski Festiwal Kariery odbędzie się w środę, 23 października w Instytucie technologii Eksploatacji przy ul. Pułaskiego 6/10 w godz. 9.00 – 14.00.

Gratulujemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.